Annons
I branschreglerna finns inte längre begreppet våtzoner. I ”plats för bad eller dusch” finns det särskilda krav, i övrigt gäller samma krav i hela våtrummet.

Nya branschregler för säkert vatten

Annons
BRANSCHREGLER.

De flesta försäkringsbolag kräver att installationer ska utföras enligt branschreglerna av auktoriserade Säker Vatten-företag. Vid årsskiftet börjar nya regler tillämpas – allt för att göra vatteninstallationer ännu säkrare.

Exempel på nya och ändrade mått är avstånd mellan golvbrunn och rörgenomföring samt längden på utstick av skyddsrör i vägg.

Fredrik Runius på organisationen Säker Vatten har ansvarat för arbetet att ta fram de nya branschreglerna, eller ”Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1” som de lite mer högtidligt kallas.

Var femte år uppdateras reglerna – nya regler börjar tillämpas den 1 januari 2021. Enkelhet och samordning har varit de övergripande och viktiga ledorden i Fredrik Runius och hans kollegers arbete.

– Processen med att arbeta fram de nya branschreglerna har pågått under två och ett halvt år och har inneburit otaliga möten och remissrundor. Målet var att ta fram bra, tydliga och användarvänliga regler, säger Fredrik Runius.

Stor vikt har lagts vid att samordna de nya branschreglerna med övriga organisationers regelverk. Allt för att göra det så enkelt som möjligt för installatörer och projektörer att göra rätt och därmed undvika vattenskador.

För rörgenomföringar genom vägg med tätskikt har avståndet mellan rören ökats. Det finns två olika regler för avstånden beroende på rörens dimension.

De största förändringarna i Säker Vattens branschregler är:
• Reglerna har samordnats med BKR (Byggkeramikrådet) och GVK (Golvbranschens våtrumskontroll)
• Reglerna innehåller fler bilder och illustrationer. Syftestexter beskriver bakgrunden till kraven
• Begreppet ”våtzoner” har slopats
• Ett avsnitt om vattenanslutna apparater utanför kök har tillkommit eftersom kaffemaskiner och vattenautomater allt oftare placeras i korridorer och konferensrum
• För rörgenomföringar genom vägg med tätskikt har avståndet mellan rören ökats för att underlätta korrekt montering av tätskikt.

Text: Peter Olofsson Illustrationer: Säker vatten

Fakta

Så länge gäller reglerna

• Projekterings- och installationsarbeten som startats efter den 1 januari 2021 ska utföras enligt Branschregler Säker Vatten 2021:1
• Även om branschreglerna börjar gälla först den 1 januari 2021 är de i skrivande stund på väg ut till alla auktoriserade Säker Vattenföretag
• De finns också tillgängliga digitalt via säkervatten.se

Annons