Annons
Text: Peter Olofsson Foto: Erik Juhlin

Ny ventilation halverar energianvändningen

Annons
Nyhet.

Ny ventilation i fasadisoleringen ledde till halverad energianvändning. Detta i samband med renovering i en av HSB Stockholms fastigheter i Västertorp. Resultat? Bättre inomhusklimat och mer nöjda hyresgäster.

HSB Stockholm renoverar löpande sitt fastighetsbestånd. För två år sedan hade turen kommit till fastigheten Skidstaven i Västertorp, byggd 1948. Det blev tilläggsisolering och fasadputsrenovering och montering av energi effektiva balkongdörrar och fönster.

En tekniskt omodern ventilation med tilluft via springventiler gav en hög energianvändning, varför man ville testa helt ny ventilationslösning.
– De senaste fyra månaderna har den totala energianvändningen i fastigheten närapå halverats. Från 144 till 77 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Det känns självklart bra, då energianvändningen i bostäder fortsatt står för en stor del av vår klimatpåverkan, säger Kristian Gauffin, projektchef på HSB Stockholm, och fortsätter: – För frånluft används befintliga kanaler från badrum och kök. För tilluft har ett nytt kanalsystem monterats i fasadens nya, tjockare isolering. En större investering, men tack vare energibesparingen kan vi räkna hem installationen av FTX-ventilationen och utökad isolering på tolv år. Kallras och köldbryggor från fönster och balkonger är borta, liksom ljud från fönsterventiler. – Men framför allt upplever de boende en helt annan inomhuskomfort med en jämnare temperatur och renare luft, säger Kristian Gauffin.

Samma teknik kan komma att användas i samband med upprustning av flera andra fastigheter inom HSB Stockholm.

Annons