Annons
FOTO: SONORITY

Ny värmepumpcentral färdigbyggd på en vecka

Annons
MILJONPROGRAM.

En ny värmepumpcentral för 300 lägenheter byggd och klar på en vecka. Det utlovar Sonority med sin EBox.

Sonority ser miljonprogramshusen som den klara målgruppen för E-box, som är utvecklad och tillverkad i Sverige. Dessa byggnader är i dag vanligtvis anslutna till fjärrvärme, men det blir vanligare att fastighetsägare överväger att byta till bergvärme. Man har redan installerat den prefabricerade värmecentralen i ett bostadsområde i Södertälje.

I korthet handlar det om en eller flera containrar som innehåller flera värmepumpar vardera. Som minst innehåller en box två värmepumpar och är då på 140 kW. Det kan byggas på med fler värmepumpar i boxen. Dessutom kan flera boxar kopplas samman upp till 2 240 kW.
– Vi levererar containrarna och ansluter byggnaderna på en vecka. Normalt skruvas värmepumpar ihop på plats och det tar uppemot ett halvår, innan utrustningen kan sättas igång. Här är det plug-in, säger Ulf Jonströmer, vd för Brainheart som är Sonoritys moderbolag. – Varje pumpmodul är på 70 kW och byts ut, om den går sönder. Vi reparerar inget på plats. Det är fördelaktigt, eftersom risken för läckage av köldmedium då blir minimal. För övrigt använder vi naturligt köldmedel – R 290 (propan).

Containrarna placeras i små teknikbyggnader, som uppförs i anslutning till husen som värmepumparna ska betjäna. Metoden innebär att inget utrymme behöver tas i anspråk inne i flerfamiljshusen. Det kan ju annars vara svårt att hitta sådana utrymmen. Dessutom riskerar inte fastighetsägaren att boende ska bli störda av vibrationer, som kan fortplanta sig via betonggolvet. Brainheart utför också nödvändiga borrningar inför installationen av bergvärme. Konceptet är möjligt att komplettera med till exempel solenergi och fjärrvärme, som spets.
– Men avsikten är att vi ska leverera en lösning som ger 100 procent effekttäckning. Vi erbjuder dessutom en speciell container, som i nödsituationer fraktas på plats och ger både el och värme upp till 600 kW, berättar Ulf Jonströmer.

 

Annons