Annons

Ny docent på Chalmers med fokus på inneklimat

Annons
NYHETER

Despoina Teli är ny docent i inneklimat och energi vid avdelningen för installationsteknik vid Chalmers i Göteborg.

Foto: Privat

Hon har sedan 2012 arbetat som universitetslektor inom energi och hållbarhet på Southamptons universitet i Storbritannien. Despoina Telis forskning inriktar sig på samverkan mellan byggnader och de människor som använder dem, framför allt vad gäller värmekomfort och energianvändning. Intresset för inneklimat grundlades när hon gjorde sin masterexamen som fokuserade på klimatfaktorer och människors termiska upplevelse, vilket i sin tur ledde till att doktorsavhandlingen kom att behandla termisk komfort i skolor. – Hur upplever barn det termiska klimatet och hur fungerar interaktionen mellan personer och byggnad när det gäller termisk komfort var några frågor som behandlades i doktorsavhandlingen, berättar hon.

För närvarande arbetar hon med ett projekt finansierat av Vinnova och Marie Sklodowska- Curie Actions (EUkommissionen) som handlar om hur barn påverkas av värmekomforten i klassrummen i grundskolan, med målet att öka kunskaperna om vilka krav som ställs på inomhusklimatet i skolor.
– En utmaning är att barn känner sig varmare än vuxna under i övrigt samma termiska miljö. Vad det beror på vet vi inte riktigt, men det kanske beror på en annan metabolism eller barnens begränsade möjligheter att kontrollera klimatet i klassrummen. En annan orsak kan vara att det är fler personer per kvadratmeter i ett klassrum än i ett kontor. Det betyder att kraven på bra inneklimat i skolor är annorlunda än exempelvis i kontor, säger Despoina Teli.
 

Annons