Nordbygg ställs in på grund av oro för Corona-virus

Stockholmsmässan kommer tillsvidare inte genomföra evenemang med över 500 personer till följd av de rekommendationer Folkhälsomyndigheten utfärdat om att begränsa folksamlingar på grund av den senaste tidens ökade spridning av COVID -19 i Sverige. Till följd av detta kommer därför inte Nordbygg gå av stapeln som planerat 21-24 april. Mässan skjuts fram, troligtvis till september i år.

Sedan januari har Stockholmsmässan noga följt utvecklingen av Corona-viruset i världen. De tre senaste veckorna har man arbetat i en speciell krisgrupp med fokus på att hantera verksamheten inför en ökad risk för spridning i Sverige.

– Säkerhet och hälsa är vår högsta prioritet och detta beslut är en försiktighetsåtgärd för att minska en eventuell spridning av Corona-viruset i samhället. Nu ligger fokus på att följa den fortsatta utvecklingen av denna situation och på bästa vis ta hand om medarbetare, samarbetspartners och kunder, säger Christian Clemens, vd på Stockholmsmässan.

Annons