Annons
På många ställen är redan markvärmen på plats och i drift men här är en av gångarna in till bussterminalen där markvärmen läggs ut. Foto: LK Systems

Markvärme underlättar för resande

RESECENTRUM.

I augusti i år – lagom till sommarsemestern – beräknas Sundsvalls nya resecentrum stå klart. Det är kommunala fastighetsbolaget Skifu (Fastigheter i Sundsvall) som håller i projektet tillsammans med Sundsvalls kommun och Trafikverket. MAF arkitektkontor har anlitats. Byggprojektets entreprenör Rekab har gett Gustafssons rör i uppdrag att installera markvärme, för man måste ju även tänka på de vinterresande!

Resecentrum kommer sannolikt att bli en knutpunkt för resande i Sundsvall. Pendlingen i regionen ökar och nya behov skapas. Tågtrafiken, fjärr- och förortsbussar sammanförs på stationsområdet så att byte mellan buss och tåg förenklas. Också kopplingen mellan Resecentrum och Sundsvalls centrum förbättras för gång- och cykeltrafik.

Tillgängligheten till stationsområdet förbättras för alla transportslag. Exempelvis byggs stationsplanens in- och utfarter om i syfte att förbättra angöring och framkomlighet för bussar och taxi.

Mats Öhman, MAF arkitektkontor. Foto: MAF

– Vårt förslag bygger på att vi ska nyttja den byggnadsminnesmärkta stationsbyggnaden som ett hjärta för hela området. Mellan stationsbyggnaden och Landsvägsallén byggs en nedsänkt bussterminal, och en bro förbinder stationsbyggnaden med tågperrongerna, berättar Mats Öhman, ansvarig arkitekt.

Nya resecentrum i Sundsvall ska stå klart i augusti i år. Illustration: MAF

Öppenhet och väl genomtänkt ljusmiljö ska bidra till att skapa en trygg plats under dygnets alla timmar. På utsidan ses granit, ek, glas och smide – material som samspelar med befintliga stationsbyggnaden och dess historia. Invändigt används kalksten och ekpanel. Nya dörrar och bänkar i vänthallen är utformade i ursprungligt utseende.

– Ambitionen var ett resecentrum som andas klass och kvalitet i material och utformning och där den befintliga kulturminnesmärkta stationsbyggnaden respekteras i hög grad, menar Mats Öhman.

Men markvärmen, då? Jo, den är på gång. För inför varje vinter varnar medier och myndigheter för halka. Enligt statistiken fick nästan 18 000 personer i Sverige specialistvård för fall i samband med is eller snö 2017. Och funktionalitet och tillgänglighet ökar med markvärme – som på resecentret i Sundsvall.

– Sundsvall fortsätter att satsa på hållbara resor och centralstationen ska förvandlas till ett modernt resecentrum med målet att bli en trygg och trivsam plats dit det är enkelt att ta sig. Eftersom funktionaliteten är viktig har vi valt att investera i markvärme som ökar tillgängligheten men som också passar bra in i vårt hållbarhetsarbete, säger Urban Simander, förvaltare på Skifu.

Markvärmen håller snö och is borta från terminaler, plattformar och plattformsförbindelser och skapar också en ökad komfort och säkerhet med minskade risker för halka och benbrott. Behovet av snöröjning och renhållning minskar också. Tåg och bussar hålls rena och fräscha eftersom passagerare inte drar in snö och grus vilket leder till mindre slitage och underhåll.

Ansvarig rörentreprenör är Gustafssons rör. Christer Persson, ledande montör, konstaterar att det är viktigt att ha en bra relation med leverantören, som i det här fallet är LK Systems.

– Bra leverans och produktkvalitet gör vardagen enklare för oss rörmontörer, säger han.

Peter Olofsson

Fakta

Sundsvalls resecentrum
• Sundsvalls centralstation ska bli ett samlat resecentrum. En ny bussterminal, bredare plattformar, en planskild plattformsförbindelse och en ny angöring söderifrån byggs
• Kopplingen mot stadskärnan stärks genom bättre och nya gång- och cykelvägar. Nya busshållplatser på Landsvägsallén
• I projektet ingår en upprustning av stationen och kringmiljön
• Utförandeentreprenad på 150 miljoner kronor

Markvärme
• Markvärme kan vara en form av uppvärmningsenergi som utvinns ur varm jord i marknivå med hjälp av ett flytande medium som cirkulerar i ett rörsystem beläget strax under markens ytskikt, på 1–1,5 meters djup
• Den uppvärmda vätskan passerar en värmeväxlare och med en värmepump koncentreras värmeenergin i en ackumulatortank eller används direkt för att värma tappvarmvatten eller byggnader
Källa: Wikipedia

Intressenterna
• Skifu är ett kommunägt bolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter, och främjar utveckling och nyetablering i Sundsvalls kommun
• MAF arkitektkontor är Sveriges näst äldsta arkitektkontor. Under åtta decennier har man slutfört många uppdrag, såväl inom privat som offentlig sektor
• Gustafssons rör startade i Umeå för över 17 år sedan. Nu finns 30 medarbetare som jobbar på flera orter i Norrland

Annons