Annons

Luftkvalitet än mer viktigt i framtiden, spår Anders Tegnell

Annons
LUFTKVALITET.

Via videolänk blickar statsepidemiologen Anders Tegnell framåt vid stadsutvecklingskonferensen Oslo Urban Arena. Som en följd av covid-19 kommer vi att få se förändringar som påverkar urbana områden, menar han. Folkhälsan kommer att hamna mer i blickfånget, och inte minst genom stor befolkning som bor tätt, trångboddhet och luftkvalitet inomhus.

I det här numret av Energi & Miljö blickar också vi framåt, även om vi till stor del tar pulsen på dagsläget. Temat är ventilation och våra experter ägnar det en djupare analys. Artikelförfattarna Thomas Olofsson, Åke Fransson och Gireesh Nair skriver speciellt för Energi & Miljö under rubriken ”Så påverkar pandemin inomhusmiljön” på sidan 50.

Trion konstaterar att covid-19-pandemin har förändrat mycket i samhället, såsom exempelvis användningen av den bebyggda miljön. De redovisar en kartläggning – som genomförts med finansiering av Energimyndigheten – där man har velat synliggöra det rådande kunskapsläget inom området ventilation, uppvärmning och kyla i inomhusmiljön. Samt behovet av ny kunskap som aktualiseras av pandemin.

Och så kunde vi inte låta bli att återigen ta en titt på termitventilation. Denna gång på Laggarbergs skola i Timrå kommun. Still going strong – det gäller för både arkitekt Anders Nyquist och hans 25 år gamla konstruktion med skolans hybridventilation. Läs också om hur han tog tekniken vidare ut i världen, till Los Angeles, där skådespelaren Will Smith ville bygga på liknande sätt. Läs på sidan 30.

Inför Energi- och Miljötekniska Föreningens stundande installationsbrandskyddskonferens (läs mer om den på sidan 59) skriver Tomas Fagergren och Per Adolfsson om Brandisolering av ventilationskanaler. Från den 1 januari i år har Rise nämligen infört nya regler vid typgodkännande av utvändigt brandisolerade ventilationskanaler. Läs på sidan 38.

Trevlig läsning!

Peter Olofsson
Chefredaktör Energi & Miljö

Annons