Annons
Östersundshem är Sveriges första fossilfria allmännyttiga bolag. Hållbarhetschef Karin Österberg har bland annat varit med om att driva genom två olika satsningar på solceller. Foto: Tommy Andersson

Likströmsnät mellan husen ger bra lönsamhet

FASTIGHETSAUTOMATION.

Solcellsatsningen är avbetalad på sex, sju år. Östersundshem har lyckats få god lönsamhet genom att koppla samman huskroppar med likströmsnät.

Östersundshem äger tillsammans med Jämtkraft också en av Sveriges största solcellsparker. Det kommunala bostadsbolagets andel av produktionen motsvarar 20 procent av fastighetselen för bolagets fastighetsbestånd, som omfattar cirka 4 000 lägenheter. Tack vare storsatsningen på solceller och innovativa lösningar är Östersundshem det första allmännyttiga bostadsbolaget som blir fossilfritt. Det prisades i höstas med Allmännyttans hållbarhetspris, som delas ut vartannat år.

Dessutom har Östersundshem alltså nyligen satsat på solceller i ett nyproducerat trygghetsboende för 65-plussare. – Det är ett område med tre huskroppar, men punkthus fungerar inte så bra för solceller, så vi har installerat dem i carportarna, som har lämplig takyta, berättar hållbarhetschefen Karin Österberg, Östersundshem.

– Vi har byggt ett likströmsnät mellan carportarna och husen, installerat växelriktare vid varje huskropp. Dessutom har vi två ferroamphubbar och två batterilager. Genom att bygga samman produktionen och huskropparna med ett likströmsnät kan egenanvändningen av solelen bli hela 80 procent. – Med så hög egenanvändning är satsningen återbetald på sex, sju år. En solcellsatsning utan ett likströmsnät har en återbetalningstid på 15–20 år, säger Karin Österberg.

Normalt sett är det koncessionsplikt att bygga likströmsnät mellan olika byggnader på samma fastighet. – Den här satsningen ses som ett innovationsprojekt och ges därför undantag av nätägaren, Jämtkraft, i väntan på att koncessionsplikten för sådana här lösningar tas bort. I övrigt är de aktuella byggnaderna anslutna till fjärrvärme och tillförseln till hyresgästerna är automatiserad med hjälp av temperaturgivare i lägenheterna.

Text: Maria Åslund

Annons