Annons
Foto: Gunilla Bodemo Lindahl

LEDARE: Lär av historien med teknik för framtiden

Annons
LEDARE.

Under det här året, då vi firat tidningen Energi & Miljös 90-årsjubileum och varit ganska historiska i en del texter, har det varit roligt att botanisera i tidningar från gamla tider. En sak är säker: man kan lära av historien! Ta till exempel artikeln i nr 5/2012 – med tema hållbar sanitet – där man konstaterade att ett extra innertak stoppar möglet.

”Risk för mögelangrepp i badhus är en svårbemästrad utmaning för konstruktörer”, skriver reportern. Och fortsätter: ”När Ramdalsbadet i Oxelösund skulle renoveras upptäckte vvs-konsulten att den 40 år gamla konstruktionen var både smart och mögelsäker. Nu ska den återskapas.” Ramdalsbadet hade alltså klarat sig i över 40 år utan mögelangrepp och fuktskador. Vilket i sammanhanget är ganska otroligt eftersom hög inomhustemperatur och luftfuktighet gör att fukt kan tränga in där den inte hör hemma. Återanvändning av gammal beprövad teknik, alltså.

I det här numret försöker vi ta fasta på annan teknik i framkant. Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg har tagit till unika åtgärder för att halvera mängden köpt media för tre fastigheter på Lindholmen i Göteborg: balansering av värme och kyla samt återvunnen frånluft. Läs mer om detta på sidan 36.

Vårt tema i detta nummer är sanitet. På 16 inspirerande sidor försöker vi belysa viktiga projekt och skeenden i branschen. Jag har en känsla av att de flesta inte känner till att fastighetsbolaget Vasakronan, bokstavligt talat precis i centrala Stockholm, bygger om ett av stadens prestigekvarter. För att nå miljöcertifieringssystemet Leeds Platinumnivå används bland annat regnvatten för att spola wc-stolarna. En inte helt vanlig teknik, men föregångare finns i exempelvis USA och Finland. Läs mer på sidan 14.

Ett inte helt välbekant faktum är att Norrtälje i Roslagen är den kommun i Sverige med flest enskilda avlopp, drygt 30 000. Och att där finns ett växande kunskapscentrum kring decentraliserade VA-system. Vi träffade Amelia Morey Strömberg som är verksamhetsansvarig för Utvecklingscentrum för vatten. Läs om henne på sidan 24.

Trevlig läsning!

Peter Olofsson, chefredaktör
peter.olofssono@energi-miljo.se 

Annons