Annons
FOTO: Gunilla Bodemo Lindahl

LEDARE: Grisar, människor, ventilation – och nukleärmedicin

Annons
LEDARE

Om man tycker det är roligt, intressant och utvecklande – vilket det ju alltid är inom ventilationsbranschen! – kan man fördjupa sig i grunderna i energieffektivisering på lantbruk genom att plöja igenom Lantbrukarnas Riksförbunds (LRF) ”Handbok i energieffektivisering”. Jag rekommenderar speciellt del 9, ”Grisproduktion”, skriven av Nils Helmersson och Lars Neuman som ”är ämnad att ge vägledning till lantbrukare och rådgivare som arbetar med att minska energianvändningen”.

När man är chefredaktör för tidningen Energi & Miljö är det just den här typen av litteratur som ofta finns i högen på nattduksbordet. Bland Boverkets byggregler, AMA och Riktlinjer för inneklimat (R1:an). Just nu finns där i och för sig även ”Möss och människor” av John Steinbeck, bara för att visa på spännvidden i läsandet. Men hur som helst, författarna fortsätter: ”I grisstallar och speciellt slaktgrisstallar behövs kraftig ventilation för att transportera bort den fukt och de gaser som avges i stallet.”

Från LRF:s skrift om ventilation hos grisar är steget inte långt till ett Energi & Miljö-reportage om Vistena Askegård utanför Skänninge. Där har det bedrivits uppfödning av slaktgrisar sedan 1981. Numera är det Hans Blackert och hans hustru Jeanette som sköter den årliga uppfödningen av 450 suggor och 13 000 smågrisar. Produktionen sker i konventionella och stabila ventilationssystem som ger en bra miljö åt grisarna.

Parets största önskan just nu är att hitta en givare som reagerar på lufttrycket så att ventilationen kan styras till 7 pascal undertryck. Kanske kan du hjälpa till? Hör av dig till mig i så fall så förmedlar jag kontakten. Läs reportaget ”Grymt gott!” på sidan 14 – något utöver det vanliga!

Det här numret av tidningen har ventilation som tema. Förutom reportaget om paret Blackert i Skänninge rekommenderas läsning av bygget av den nukleärmedicinska avdelningen vid Ryhovs sjukhus i Jönköping; den nya medicinska utrustningen ställer stora krav på vvs-systemen.

Och så finns det som vanligt mycket annat att läsa, förstås.

Peter Olofsson, chefredaktör
070-266 43 40 l peter.olofsson@energi-miljo.se

Annons