Annons
Vattenskaderapporten 2020.

Läckande vitvaror orsakar de flesta vattenskadorna

VATTENSKADOR.

Flest vattenskador i svenska hem – 35 procent – sker i köket. Vattenskador orsakade av läckage från ledningssystem minskar. Se där, några av nyheterna i årets Vattenskaderapport.

Rapporten sammanfattar 32 000 vattenskador som försäkringsbolagen rapporterat in under 2020. Av vattenskadorna i köket, orsakar vitvaror som kyl, frys och diskmaskin 64 procent av andelen inrapporterade skador.

– Vi ser en ökning av skador i kök och det kan bero på att försäkringsbolagen i större utsträckning ersätter läckage från vitvaror, vilket gör att fler skador inrapporteras. Men det kan också bero på att läckaget syns tydligare tack vare plastunderläggen under vitvarorna, säger Thomas Helmerson, verksamhetsledare för Vattenskadecentrum som ger ut rapporten.

Thomas Helmerson. Foto: Peter Knutson

– De skador som orsakas av ledningssystem i dag är framför allt på grund av ledningarnas ålder. I takt med att husen från 1960-talet och tidigare får nya ledningar och bättre tätskikt i våtrum minskar också den här typen av vattenskador stadigt, fortsätter Thomas Helmerson.

Hela 93 respektive 82 procent av andelen vattenskador orsakade av diskmaskiner respektive kyl och frys hade tätskikt i form av exempelvis en plastbalja under vitvaran. En intressant iakttagelse är att vitvaror i kök – kyl, frys och diskmaskin – som orsakar vattenläckage ofta är yngre än tio år. Andelen som är fem år eller yngre är så stor som 40 procent. Kyl och frys fortsätter att toppa listan över vitvaror som orsakar flest vattenskador i köket.

Även om 54 procent av alla vattenskador orsakas av läckande rör, minskar andelen stadigt. Läckage från tätskikt, som står för 17 procent av andelen vattenskador, är i stort sett oförändrat. En anledning är att branscherna har genomfört flera åtgärder, som nu börjar synas i statistiken.

Vattenskaderapporten 2020 baseras på ett rekordstort underlag av inrapporterade skador. Det beror framför allt på att försäkringsbolagen rapporterar in flera typer skador till den gemensamma databasen.

Hela rapporten finns på vattenskadecentrum.se.

Peter Olofsson

Fakta

VATTENSKADOR

• Här sker vattenskadorna:
35 % Kök
26 % Bad/dusch
7 % Tvättstuga
5 % WC
27 % Annat

Orsaker till vattenskador, totalt sett:
54 % Ledningssystem
29 % Utrustning
17 % Tätskikt

Annons