Annons
Text och foto: Maria Åslund

Kulturhuset i Nyköping får nya jäster

TEMA KULTURHUS.

Kulturen flyttade ut ur ett kulturhus och in flyttar kultur – eller i varje fall jästkultur. I före detta Konsthallen i Nyköping öppnar restaurangbryggeri nu i mars.

Den äldsta delen av den här byggnaden kom till redan 1861 och var en del av gasverket. Nu har det gjorts en rejäl sanering av marken, som gömde såväl kreosot, bly, stenkolstjära och polycykliska aromatiska kolväten, som minnen från gasverkstiden. 1959 invigdes Konsthallen, som ligger intill Nyköpingshus och ett stenkast från centrum. Det gamla gasverket öppnades för allmänheten och hade då byggts till med en skokartongformad betonglåda, som har takfönster, men inga ljusinsläpp på väggarna. Det var en lokal perfekt för exponering av konst.
– Vi lockades av det fina ljuset genom takfönstren och läget, berättar Patrick Holmqvist, en av de tre delägarna i Nyköping Brewing Co, som nu fyller lokalen med nytt liv, sedan Konsthallen flyttats till Nya Sörmlands Museum.

Bryggeriet huserar till en början mest i den nyare delen samt källaren och entréhallen.
– Vi har option på att hyra den äldre delen också, men vi börjar här, säger Patrick Holmqvist, som är delägare tillsammans med Jonas Kandefelt och Sahand Sepehrazar. De flesta som startar ett småbryggeri är hobbybryggare som vill prova vingarna på riktigt. Två av personerna bakom Nyköpingsföretaget har däremot en gedigen branscherfarenhet. De har bland annat jobbat på några av bryggerijättarna. Därefter var Patrick Holmqvist med om att bygga upp Nils Oscar AB från starten för 22 år sedan. Sedan 2006 ligger Nils Oscar i Nyköping. Jonas Kandefelt var verkställande direktör där under elva år. Sahand Sepehrazar är en lokal krögare.

I gamla Konsthallen täcks nu ena långväggen av elva jäsoch kyltankar i blänkande, rostfritt stål. Längs ned på kortsidan tronar de två mäskoch vörtpannorna på tusen liter vardera. På motsatta långsidan den minst lika viktiga baren och restaurangköket.
– Vi fokuserar på att i första hand brygga till försäljning i vår egen restaurang. Men självklart kommer vi att sälja till andra också, förklarar Patrick Holmqvist. På frågan om vilken sorts öl man ska brygga svarar han – alla:
– Vi köper olika sorters malt i små poster och brygger relativt små mängder. I källaren kommer vi att ha vårt pilotbryggeri, där vi kan testa vilda jäsningar genom att tillsätta mikroorganismer. Det fina är att vi kan testa vad öldrickarna tycker i vår egen restaurang. Då får vi omedelbar återkoppling, om det så blir en örfil eller vågen.

Ett bryggeri kräver naturligtvis många installationer. Även om ägarna till det nya bryggeriet valt effektiva rördragningar, blänker en hel del rör mellan tankarna och från ångpannan och kylmaskinen i källaren. Ångpannan är på 120 kW och förser anläggningen med nödvändig värme. Temperaturen under mäskningen styr balansen av sockerarter. Efter bryggningen måste ölen kylas snabbt, för att inte oönskade bakteriekulturer ska ta fart. Jäsningen hålls på en temperatur på 11–20 °C beroende på vilken karaktär ölet ska ha. Kylningen sker med en 29 kW kylmaskin. Använt kylvatten återvinns som varmvatten. Fastighetsägare är Nyköpings kommun, som anpassat lokalen för den nya verksamheten. Bland annat har två FTXaggregat satts in – ett för källardelen och ett för bryggerilokalen och köket.
– På övervåningen krävs hög luftomsättning. Vi har installerat för 3,67 1/s, kvm, konstaterar Jörgen Fredriksson som är kommunens projektledare.
–Hela byggnaden har rivits ut och vi har satt in en ny fjärrvärmecentral. Energianvändningen för byggnaden, exklusive verksamhetsel, är projekterad till 190 kWh/kvm, år. Eller totalt 151 950 kWh/år.

 

Annons