Annons
Foto: Clas Göran Carlsson

Komfortabelt inne utan kylmaskiner – visst går det!

Annons
LEDARE.

I skrivande stund kommer besked via Dagens Nyheter att Stockholms avloppsvatten innehåller tydliga spår av det nya covid-19-viruset. Detta påvisas av en första analys på KTH. Det är höga koncentrationer som återfunnits vid Bromma reningsverk. Och de här testerna, som alltså kan förutspå en andra virusvåg, har på kort tid vuxit till ett internationellt forskningsprojekt.

Du kan läsa mer om forskarnas covid-19-analyser på sidan 12. Vi har för övrigt gjort en ganska grundlig djupdykning kring olika konsekvenser av vad som händer inom vår bransch på grund av covid-19-pandemin. Visste du exempelvis att värmeförbrukningen ökar då fler jobbar hemifrån? Eller att kylteknikerna inte kan utföra läckagekontroller i tid? Eller att det blivit svårt att utföra obligatorisk ventilationskontroll?  I ett öppet brev uppmanar Scanvac till att luftburen överföring av covid-19 erkänns som fullt möjlig och potentiellt allvarlig, och att adekvata åtgärder genomförs för att kraftigt begränsa sådan smittspridning. Magnus Olofsson, medicine doktor, har läst två nya rapporter inom området. På vilket sätt leder hostningar och nysningar till att luften och föremål i miljön blir smittförande när de exponeras för biologiskt material? Läs mer om det här på sidorna 14 och 15.

Temat i detta nummer är annars kyla. Och då kan det kanske vara intressant att konstatera att det faktiskt går att ha det komfortabelt inomhus
– utan kylmaskiner. Det är Peter Filipsson på CIT Energy Management i Göteborg som visat att det är möjligt att upprätthålla ett komfortabelt inomhusklimat, utan vare sig kylmaskiner eller rumsreglering. Till och med under den rekordvarma sommaren 2018. Läs på sidan 24. Bokförlaget Natur och Kulturs kontor i Stockholm har under ett antal år byggts om för att ge bättre termiskt klimat och enklare system för driftorganisationen att hantera. Detta utan att verksamheten har störts eller att lokaler har evakuerats under ombyggnaden. Maria Strand är bokförlagets fastighetsadministratör.
Läs på sidan 26.

Trevlig läsning!

Peter Olofsson, chefredaktör

Annons