Annons
Foto: iStockhphoto

Klimatdeklaration vid uppförande av byggnad

NYHETER.

Bygg- och fastighetssektorn står för omkring 20 procent av Sveriges inhemska utsläpp av växthusgaser. Ett steg i statens styrning mot en minskad klimatpåverkan från byggnader vid uppförande är införandet av så kallade klimatdeklarationer vid nyproduktion.

Boverket har av regeringen fått i uppdrag att underlätta införandet av ett krav på redovisning av en klimatdeklaration vid uppförande av byggnader.
Regeringen har för avsikt att genomföra lag- och förordningsförslaget om klimatdeklarationer för byggnader. Lagen ska träda i kraft 1 januari 2022 och gälla de som söker bygglov från samma datum. Införandet av ett krav på redovisning av en klimatdeklaration är ett steg i statens styrning mot en minskad klimatpåverkan från byggnader vid uppförande.

Ett viktigt steg på vägen till en klimatdeklaration är att börja använda LCA-metoden för att identifiera och kvantifiera byggnadernas klimatpåverkan.
Till en början ska det gälla endast bärande konstruktionsdelar, klimatskärm och innerväggar i flerbostadshus. Sedan är det tänkt att även installationsprodukter ska ingå, liksom ombyggnader. Boverkets uppdrag består av att utveckla en öppen databas med relevanta klimatdata som ska kunna användas för beräkning av klimatpåverkan från byggnader ur ett livscykelperspektiv enligt standard EN 15978, miljöprestanda för byggnader. Planen är att den ska finnas på plats i januari 2021, att utveckla ett klimatdeklarationsregister som kan användas när kravet på klimatdeklaration för byggnader träder ikraft (planen är att den ska finnas på plats senast januari 2022) samt utveckla informations- och vägledningsunderlag.

Vidare ska Boverket ta fram en plan för den fortsatta utvecklingen av klimatdeklarationen för att inkludera hela livscykeln och omfatta gränsvärden för klimatpåverkan. Boverket lämnar rapport till regeringen med plan för utveckling av klimatdeklarationer i juni 2020.

Text: Mark Kretz

Annons