Annons

Kanalfläkt fortfarande i hetluften

Annons
FLÄKTTVIST

Frågan om vem som uppfann kanalfläkten är efter 40 år fortfarande het. Nyligen slog Stockholms tingsrätt fast att ingen får kalla sig ”innovatör av kanalfläktar”.

Text Marie Granmar

Ingen får ta på sig äran av att ha uppfunnit kanalfläkten, och påstå det i sin marknadsföring, enligt ett beslut i Marknadsdomstolen 2006. Bakgrunden är utvecklingen av en ny teknik, kanalfläkten, som gjordes redan för 40 år sedan i Bergslagen. Sedan dess har en dragkamp pågått mellan två företagare om vem som får kalla sig uppfinnare av kanalfläkten.

Tvisten blossade upp igen under mässan Nordbygg tidigare i år, då företaget Systemair skrivit på en skylt i sin monter ”Hur Systemair gick från lokal innovatör av kanalfläktar till global tillverkare av ventilationsprodukter”.

Hans Östberg hos Östberg Group, som menar att han byggde den första kanalfläkten, såg texten i mässmontern och gjorde en anmälan till Patent- och marknadsdomstolen som prövat om Systemair gjort en överträdelse av vitesförbudet från 2006.

Östberg är nöjd med den nya domen som meddelades 27 september och som tilldömer Systemair att betala 500 000 kronor i vite till staten samt rättegångskostnader om 78 000 kronor.

- Det är bra att domstolen slår fast att ingen får säga så som det stod på skylten. Det gäller från den första domen 2006 och det gäller fortfarande, säger Hans Östberg.

Domstolen har i sin bedömning kommit fram till att även om formuleringen på skylten på mässan inte var exakt den att Systemair ”uppfunnit kanalfläkten” så var innebörden så pass lik att det kan ses som en överträdelse av förbudet.

Gerald Engström, grundare av Systemair och numera styrelseordförande, tycker att frågan är överdriven och att det handlar om en struntsak.

- Det hela är genomlöjligt. Vi råkade använda orden ”lokal innovatör” i stället för ”lokal tillverkare”. Det här handlar om saker som hände för 40 år sedan och vi borde lägga ner debatten, säger Gerald Engström.

Systemair har överklagat beslutet till Patent- och marknadsöverdomstolen.

Annons