Annons

Jag önskar välkommen till Anita, Yifan och Jan – våra nya krönikörer!

Efter mycket om och men och en hel del tänkande och planerande och pratande kan vi nu presentera tre nya krönikörer i tidningen.

Ulla Janson, Anna Joelsson och Willy Ociansson har gjort ett fantastiskt jobb som krönikörer i många, många år. Men hur bra något än är så har allt ett slut, även om jag hoppas att det inte är helt slutskrivet för dem i kommande nummer av Energi & Miljö.

Låt mig så presentera det kommande årets krönikörer:

Anita Derjanecz. VD i organisationen Rehva i Bryssel (Federation of European heating, ventilation and air-conditioning associations) som är en sammanslutning för vvs-branschens organisationer i Europa. Hon jobbar med och håller koll på exempelvis EU-frågor som har bäring på branschen.

Yifan Guo. Certifierad energiexpert och likaledes certifierad miljöbyggnadssamordnare på Assemblin ventilation i Växjö. Hon har sin kompetens inom energi- och innemiljöfrågor för nyproducerade och befintliga byggnader. Uppväxt i Kina, har en masters degree i Hospitality Management i Schweiz, men karriären kom ändå att handla om energi och innemiljö inom den svenska byggbranschen.

Jan Fredriksson. Han arbetar för andra gången på Svensk byggtjänst i Stockholm som redaktör och projektledare för AMA VVS & Kyla. Han har också förflutet som industrirörmontör, akademin på Högskolan i Gävle och journalist på tidningen VVS-Forum.

Temat i detta nummer av Energi & Miljö är sanitet. Om man vill uppleva hur det går till bland sanitetsarbetare i Nigeria föreslår jag en titt på sidan 36. Tyvärr inte upplyftande alls men definitivt tänkvärt.

God jul och Gott nytt år och – inte minst – trevlig läsning!

Peter Olofsson, chefredaktör
070-266 43 40 • peter.olofsson@energi-miljo.se