Annons

Inte bättre förr - men snyggare

Annons
VVS-MUSEUM.

I varje nummer presenterar vi någonting inom vvs-området som betytt mycket för Sveriges utveckling. Bilden intill visar ett vattenlås i gjutjärn för diskbänk med rensproppar försedda med vingmuttrar för snabb rensning av avloppet. Gjutjärnslås monterades ända fram på 1960-talet. Före plastavloppsrörens  intåg var vattenlås för diskbänk i huvudsak i materialet gjutjärn. Men porslin och blyvattenlås förekom också. Vattenlåset förhindrar dålig lukt och smitta från avloppssystemet.

Läs mer på sverigesvvsmuseum.se.

Annons