Annons
Foto: Stockholm Exergi Text: Maria Åslund

Installerade gateways- utan lov

FJÄRRVÄRME.

Stockholm Exergi installerade utrustning för fjärrstyrning av fastighetsägares undercentraler – utan tydlig information och samråd.

Stockholm Exergi försvarar sig med att utrustningen endast ska användas för att säkra fjärrvärmeleveransen till alla kunder, i händelse av extremväder och samtidig störning i produktionen. Branschorganisationen Fastighetsägarna ifrågasätter bland annat den rättsliga grunden för energibolagets åtgärder.
Under 2019 fick många fastighetsägare i Stockholm information om att Stockholm Exergis utrustning i undercentralerna skulle bytas ut och moderniseras. Arbetet påbörjades också.

– På senhösten hörde flera medlemmar av sig om problem. Några hade fått utstörda duc:ar, havererade undercentraler och hade varit utan värme i flera dagar. Det där berodde på dålig installation, men det kom också rapporter om att det var så kallade gateways som installerats, berättar Johan Wejdmark, utvecklingschef hos Fastighetsägarna Stockholm.
Utrustningen gör att energibolaget har möjlighet att strypa värmetillförseln till en fastighet. Fastighetsägarna kan alltså tilldelas lägre effekt än vad de betalar för. Flera energibolag runt om i Sverige har installerat gateways för att kunna styra bort effekttoppar, vilket är möjligt genom att utnyttja byggnadernas termiska tröghet. Tekniken kan också användas för att effektstyra så att bolagen kan ta in fler kunder på samma nät, utan att behöva öka produktionskapaciteten.
När energibolag tidigare har installerat gateways har samråd skett med berörda fastighetsägare. Dessa har ofta fått någon extra nytta på köpet – till exempel temperaturmätning hos alla hyresgäster.

– Vi kan bara konstatera att informationen från Stockholm Exergi varit bristfällig. Fastighetsägarna upplever att de inte fått någon avisering om att något ska göras och om de har fått information har de inte förstått vidden av det, säger Johan Wejdmark.
– Det här väcker den principiella frågan om på vilket sätt leverantören får koppla in sig utan att fråga kunden om lov. Inkopplingen har dessutom skett under pågående entreprenader och på undercentraler där garantin fortfarande gäller. Där finns en oro för att garantierna inte kommer gälla på grund av Stockholm Exergis installationer. Måste en värmeleverantör be om tillstånd?
Diskussioner har pågått de senaste månaderna mellan Fastighetsägarna och Stockholm Exergi.

Analys- och utvecklingschef Per Elfving, Stockholm Exergi, säger:
– I de allmänna avtalsvillkoren framgår att i händelse av en extremsituation kommer vi att fördela värmen mellan våra kunder. Säg att vi har en 20-årsvinter och därtill får plötsliga problem med en av våra större produktionsanläggningar. Utan möjlighet att fördela effekten över hela nätet kommer kunderna närmast värmeverket att få värmeleverans, medan kunderna längst ut får stora störningar. Genom installationerna säkrar vi trygga leveranser även vid en extremsituation, säger han.

Läs hela artikeln i Energi & Miljö nr 2 2020!

 

Annons