Annons

Ingen vann upphandlingen - det tjänar husägarna på

Annons

Agneta Persson, Anthesis

Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva småhus, Besmå, initierade för två sedan en teknikupphandling för att få leverantörer att ta fram energieffektiva kombinerade värme- och ventilationssystem för småhus i nordiskt klimat. Sex anbud lämnades av företag och konsortier från värme och ventilationstillverkare.

– Det var skönhetstävlingen som ingen vann, konstaterar Agneta Persson, som är konsult på företaget Anthesis och som leder utvecklingsprojektet. Bakgrunden var att det enligt Besmå inte fanns energieffektiva kombinerade värme- och ventilationssystem som var avpassade för ett nordiskt klimat för de moderna småhusen med låg energianvändning, typ passivhus.
– Det finns bra värmepumpar respektive FTX-system, men inget där man kombinerat dessa system för lågenergihus. Dessutom kan ju installationerna – om de köps separat – uppta en stor del av husets yta eller i alla fall hela tvättstugan och lite till. De är dessutom ofta överdimensionerade för energibehovet i ett modernt lågenergihus, säger Agneta Persson och fortsätter: – Den lösning vi efterfrågade var att den skulle vara liten och smidig, som en dubbelgarderob, högst 120 centimeter bred, 60 centimeter djup och 200 centimeter hög och bestå av en effektiv värmepump och FTX-system med hög värmeåtervinningsgrad.

Beställargruppen hade goda förhoppningar om att få in anbud som skulle klara kraven. Av de sex anbud som kom in klarade fyra nästan kraven, med undantag för några småsaker. Det handlade om att man inte klarade av filterkraven, materialbedömning av ingående komponenter (enligt Sunda huskraven eller motsvarande) och energiberäkningar.
Eftersom ingen klarade alla skallkrav fanns ingen vinnare att utse. Då vände sig Besmå till Energimyndigheten med en fråga om att få omvandla teknikupphandlingen till ett gemensamt teknikutvecklingsprojekt för de fyra förslag som nästan klarat kraven. Under processen delades också ett av de fyra konsortierna i två, så i dagsläget är det alltså fem konsortier som utvecklar var sin teknisk lösning. Enligt Agneta Persson kommer minst tre produkter att kunna presenteras i år.
– Så här i efterskott är jag glad att det inte blev någon vinnare i teknikupphandlingen, för om vi fått en vinnare hade vi bara haft en produkt på marknaden. Nu får vi istället tre, kanske fyra eller fem som småhustillverkarna kan välja mellan och även befintliga småhusägare kan välja mellan, säger Agneta Persson.

Projektet ska vara klart i oktober i år, och efter det ska Besmå söka mer pengar för utvärdering och demonstration av produkterna. Utvärderare kommer att vara Svein Ruud hos Rise, tidplanen för utvärderingen är ännu inte helt fastställd.

Annons