Annons
Covid-19-virus överlever inte i dricksvatten, menar WHO och Unicef i en rapport.

Inga bevis för covid-19-virus i dricksvatten

Annons
VATTEN.

För närvarande finns inte några bevis för att covid-19-viruset överlever i dricksvatten eller avloppsvatten. Det framgår av en rapport från WHO och Unicef.

Rapporten, som publicerades 3 mars, ”Water, sanitation, hygiene and waste management for covid-19”, har redovisats av Svenskt Vatten. Sammanfattningen är skriven särskilt för leverantörer av vatten och sanitet (avloppsrening). Befintlig vägledning från WHO om säker hantering av dricksvatten och sanitet gäller också för covid-19. Extra åtgärder behövs inte. För närvarande finns det inga bevis för överlevnaden av covid-19-viruset i dricksvatten eller avloppsvatten. Förekomst av covid-19-viruset har inte upptäckts i dricksvattenförsörjningen och baserat på nuvarande bevis är risken för vattenförsörjningen låg. Konventionella, centraliserade vattenbehandlingsmetoder som använder filtrering och desinfektion ska inaktivera covid-19-virus. Det finns heller inga bevis hittills på att covid-19-virus har överförts via avloppssystem, med eller utan avloppsrening. Rapporten finns att hämta på www.svensktvatten.se/globalassets/ om-oss/who-2019- ncov-ipc_wash-2020.1-eng.pdf.

Text: Mark Kretz Foto: Istockphoto

Annons