Annons
Systemlösningen EM18 med kylvärmepumpar är en del i den helhetslösning som Energy Machines skräddarsytt.

Ikea i Göteborg satsar på geoenergi – går med plus

INSTALLATION.

När möbelvaruhuset Ikea i Kållered Köpstad i Göteborg öppnar i början av 2021 kommer energiprestandan att vara 18 kWh/m2, år. Solenergianläggningen på taket genererar då mer el än energisystemet kräver, och resultatet blir – ett plusenergihus.

Det är Energy Machines som fått uppdraget att designa och installera ett komplett energisystem som förser 37 000 kvadratmeter möbelutställning, restaurang, lager och kontor med ventilation, värme, kyla och tappvarmvatten.

Resultatet blir, som det brukar heta, en ”kundanpassad helhetslösning” med luftbehandling, kylvärmepumpar, ett geoenergilager av borrhål i berggrunden samt styr- och övervakningssystem.

Enligt projektledaren Martin Stålnacke är det främst på ventilationssidan som energianvändningen sänks. Luftbehandlingsaggregaten har hög verkningsgrad. Hela 90 procent av värmen från inomhusluften återvinns under den kalla delen av året. En liten del energi behöver tillföras och byggnadens effektbehov minskar påtagligt.


Enligt projektledaren Martin Stålnacke är det främst på ventilationssidan som energianvändningen sänks.

På sommaren genomgår kylan i byggnaden en liknande återvinningsprocedur. Temperaturen sänks ytterligare med indirekt evaporativ kyla: en fin vattendimma kyler frånluften i värmeväxlaren, som i sin tur kyler tilluften. Återstående kylbehov tillgodoses av geo energilagret som därmed värms upp inför vinterhalvåret. En gynnsam bieffekt, poängterar Martin Stålnacke.

När behovet av tillförd energi minskar kan geoenergianläggningen optimeras och anpassas i storlek. Kylvärmepumparna dimensioneras ner och färre borrhål behövs i berget.

Text: Peter Olofsson Foto: Ella Eklind Magnusson

Annons