Annons

Höga krav på nytt museum i Nyköping

Annons
Nya Sörmlands Museum

i Nyköping täcks av grafisk betong. Bilder av vanliga sörmlänningars liv från 1850 och framåt är inetsade i fasaden.

Illustration: Carlstedt Arkitekter AB

När länsmuseet slår upp portarna i höst kommer samlingarna att vara synliga och tillgängliga för allmänheten; samlingar som annars brukar vara dolda i mörka magasin. Men i Nyköping kommer de att synas bakom glasväggar. Mitt i huskroppen finns det största synligt. Tillsammans med guider blir det också möjligt för besökare att titta närmare på museets 75 000 föremål och över en miljon fotografier. Länsmuseet är också ovanligt stort. Över 13 000 kvadratmeter lokalyta samt 1 000 kvadratmeter utomhustorg tas i bruk i höst för att visa Södermanlands historia och för att bjuda på olika kulturevenemang – konstutställningar, föredrag, workshops med mera. Där finns också restaurang och butik samt en samlingssal med plats för 200 besökare, den ska bland annat användas till landstingsfullmäktiges sammanträden. De två största utställningssalarna har högsta säkerhetsklass. Tanken är att museet ska kunna visa konst i världsklass, något som tidigare inte varit möjligt i Nyköping.

Så många olika aktiviteter och lokaler ställer förstås stora krav på inomhusklimat. Enbart samlingarna behöver olika typer av temperatur och luftfuktighet. Utöver dessa kräver utställningssalar och andra utrymmen separat klimatisering. Borrhål för frikyla anlades under byggnaden. Därifrån hämtar också värmepumparna värme, som svarar för byggnadens huvudsakliga uppvärmning. Riktigt kalla dagar spetsas med fjärrvärme.
– Här finns 15 olika zonaggregat, som styr klimatet efter de krav på luftfuktighet och temperatur som finns för olika utrymmen. Oavsett årstid och väderlek ska de klara av att hålla klimatet inom ett visst spann, med ytterst långsamma förändringar, säger Kenneth Wallén, K-konsult installation, som besiktat installationerna. Zonaggregaten försörjs genom ett av de sju ventilationsaggregaten. De sex övriga betjänar bibliotek, restaurangkök, loger, kontor, butik, etcetera.
– Värmen från kökets kylmaskiner återvinns och går tillbaka till värmesystemet. Det återvinns också värme från anläggningens övriga kylmaskiner, förklarar Kenneth Wallén.

På grund av dåliga markförhållanden måste en befintlig industribyggnad rivas och den nya byggnaden vilar nu på 575 betongpålar. Slutnotan blev 320 miljoner kronor. I det nya museet samlas tre verksamheter som tidigare varit spridda på olika platser i Nyköping, nämligen Sörmlands Museum, Konsthallen och Gripes modellteatermuseum.

Annons