Hög säkerhet och en effektiv energianvändning

FRÅN REDAKTIONEN.

Driftoptimeringar har ofta fokus i debatten, som en av de viktigaste åtgärderna för att minska energianvändningen i befintliga fastigheter. En aktivitet som i många fall ska vara utförd innan entreprenaden överlämnas till beställaren.

En av årets sista större evenemang blev för min del den digitala energikonferens som Energi- och Miljötekniska Föreningen ordnade i början av december. Arrangörernas utgångspunkt var att ta branschen ett steg närmare att minska klyftan mellan projekterad energianvändning och faktisk uppmätt energianvändning. Fokus låg alltså på energifrågan men man belyste även såväl kostnadsaspekter kopplat till tekniska systemval som miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Konferensen lockade ett hundratal deltagare, vilket kan tolkas som att det här är intressanta problemställningar för branschen. Energiexperten Jasenka Hot var en av föreläsarna som tog oss med på en resa genom hela byggprocessen; från projektering till byggnation, idrifttagning, förvaltning och uppföljning.

Själv vill jag gärna ta er med på en resa med tema sanitet, ämnet för dagen i detta årets sista nummer av Energi & Miljö.

Västfastigheters projektledare Andreas Tyrén och Afrys Rasmus Cagner visar oss nya ”Psykiatrins kvarter” på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Nybygget ska erbjuda en läkande vårdmiljö, men också hög säkerhet och en effektiv energianvändning. Det ställer stora krav på såväl energisystem som duschar, blandare och wc. Läs på sidan 14.

Hamse Kjerstadius är utvecklingsingenjör och ansvarig för driftanläggningen i den nya stadsdelen Oceanhamnen i Helsingborg. Han visar oss ett storskaligt projekt för att testa vakuumtoaletter. Tanken är att systemet ska minska både energi- och vattenanvändningen. Läs på sidan 20.

Trevlig läsning!

Peter Olofsson
Chefredaktör
peter.olofsson@energi-miljo.se
0702-664340

Annons