Annons

Hans villa har haft behovsstyrd ventilation i fem år

Annons
VENTILATION.

Medan forskarna i Borås testar behovsstyrd FTX, har Jonn Are Myhren, även han forskare, levt med sin behovsstyrda ventilation sedan 2012.

Det går inte att ta miste på Jonn Are Myhrens entusiasm, när han pratar om sitt behovsstyrda ventilationssystem. Han är forskare, anställd på Högskolan Dalarna, och undersöker möjligheten att hitta ett kostnadseffektivt och energisnålt sätt att klimatisera befintliga småhus. Konceptet han arbetar med omfattar förutom ventilationen även bergvärme och tilluftsradiatorer, och har tidigare beskrivits i Energi & Miljö (xx/xx). På vissa sätt liknar hans system det som testas i Borås: till exempel har han fukt-, koldioxid och VOC-givare i kanalerna från badrum och kök. Men en avgörande skillnad är att Jonn Are Myhrens system är ett rent frånluftssystem (F-system). Här finns ingen värmeåtervinning, och ingen mekanisk tilluft.

- Om man har ett självdragshus är det svårt att få in ett FTX-system, och bergvärmepumpen är så effektiv att ett FTX-aggregat inte skulle göra särskilt stor skillnad. Så jag har ingen återvinning, utan spar bara energi när vi inte är hemma, säger Jonn Are Myhren.

Systemet består av en frånluftsfläkt med kanaler till kök, badrum och hallen utanför sovrummen. Varje kanal når hela vägen fram till aggregatet, där sensorerna sitter. När huset är tomt ligger flödet på 0,1 l/s,kvm. När någon är hemma kan man välja mellan att ha 0,35 l/s,kvm, eller ett lägre flöde som grund och högre i de rum där familjen vistas. Flödet regleras med spjäll i de respektive kanalerna.

För Jonn Are Myhrens del handlar installationen framför allt om att förbättra inomhusmiljön.

- Utan ventilationen blev det 2 500 ppm koldioxid i sovrummet på natten. Nu styr ventilationssystemet på 900 ppm som gränsvärde, vilket ger 1200 till 1300 ppm i sovrummet, säger han.

Vore det bättre med ett don i varje rum?

- Jo, och i Mellaneuropa gör man så. Men i vårt hus utnyttjade vi befintliga självdragskanaler, säger Jonn Are Myhren.

- Jag vill framför allt bygga på befintliga system på ett smidigt sätt. Jag har visat att man kan spara 40 procent energi på ett enkelt och billigt ingrepp som det här, säger han.

Ingar Lindholm

 

Annons