Annons
Ett framtida Jägersro hästcenter har stor nytta av hållbara energilösningar. Civilingenjörsstudenterna Hanna Olsson, Malin Rauhala och Oskar Heimer, från Lunds tekniska högskola, har gjort sina examensarbeten där. Illustration: Krook & Tjäder

Hållbara energilösningar på Jägersro

ENERGILÖSNINGAR.

Civilingenjörsstudenterna Hanna Olsson, Malin Rauhala och Oskar Heimer, från Lunds tekniska högskola, har gjort sina examensarbeten på Eon. Detta i samarbete med Skånska travsällskapet och det EU-finansierade forskningsprogrammet Smart Cities Accelerator+. Ämnet har varit hållbara energilösningar vid travsällskapets nya område i Jägersro i Malmö.

TEXT: PETER OLOFSSON

ENERGILÖSNINGAR. Hanna Olsson och Malin Rauhala undersökte den eventuella nyttan av att installera solpaneler och batterilager på ett framtida Jägersro hästcenter. För att kunna göra detta var deras syfte också att undersöka hur den lastprofil kan se ut som elproduktion och elenergilagring ska optimeras för.

I Jägersro i Malmö utvecklar Skånska travsällskapet ett nytt område. I det nya hästcentret, som blir en del av en helt ny modern och hållbar stadsdel, är tanken att exempelvis solceller, batterier och smart styrning ska installeras. Målet är att Jägersro ska bli ett av Sveriges ledande demonstrationsområden för framtidens energilösningar och Sveriges första eleffektavhjälpande stadsdel.

Malin Rauhala. Foto: Privat

– Sverige står inför utmaningar när det kommer till elförsörjning i samhället. Redan i dag råder periodvis både kapacitetsbrist och effektbrist i flera tätbebyggda områden i Skåne. Förslag för att uppnå ökad elsäkerhet inkluderar uppgradering av stamnätet, lokal förnybar elproduktion samt utveckling av metoder och teknologi för en mer flexibel elanvändning och elenergilagring, säger Malin Rauhala.

– Ja, energibranschen är väldigt spännande just nu. I takt med att förnybar elproduktion ökar ändras elmarknaden och skapar nya spelregler. Hur den här flexibilitetspotentialen kommer att utnyttjas, och vilken roll batterilager kommer ha i framtidens samhällen och stadsdelar, är sådant vi har fått diskutera och fundera kring i vårt exjobb, fortsätter Hanna Olsson.

För den publika byggnaden skapades en baslast på 42 kW, som till stor del karaktäriseras av kylar och frysar. Vidare skapades dagliga lunchtoppar på 26 kW, tre små evenemang i månaden på 91 kW, fyra mellanstora evenemang i månaden på 107 kW samt ett stort evenemang i månaden på 140 kW.

– Elektriskt driven värme och kyla inkluderades inte i lastprofilen men vore intressanta att undersöka i vidare studier. Kylning bör ske främst på sommaren då det också kan produceras som mest solel, menar Hanna Olsson.

Hanna Olsson och Malin Rauhala konstaterar att det finns stor potential för att installera flera solcellssystem på Jägersro hästcenter men lönsamhet beror på varje enskild lastprofil som solcellsproduktionen ska optimeras för.

Hanna Olsson. Foto: Privat

Största nyttan i dag kommer från att maximera egenanvändningen av solel. Solcellssystem kan också bidra till en tryggad elförsörjning i området, menar exjobbarna.

– På byggnadsnivå handlar det om potentialen att installera solceller och batterilager på framtida Jägersro hästcenter. På samhällsnivå handlar det om att avhjälpa en eventuell effektbrist i Skåne och utveckla ett mer flexibelt elsystem. Eleffekt kommer i stunder att kunna bli en bristvara, då kommer flexibla balansmetoder att bli nödvändiga för att säkerhetsställa hållbarhet i vårt energisystem. Vid utformning av framtidens städer bör detta tas i beaktande vid val av uppvärmningssystem, säger Oskar Heimer.

Oskar Heimer. Foto: Privat

Hur blir då Jägersro en pusselbit i kapacitetsbristen?

Ambitionen är att testa så kallad områdesbalansering, vilket innebär att byggnaderna inom området kan kommunicera med varandra, och förse respektive byggnad med överskottsel. På så sätt behöver Skånska travsällskapet inte köpa el utifrån. Byggnaderna kommer även att kunna kommunicera och förse det allmänna elnätet med el när efterfrågan är som störst och behövs någon annanstans. Med uppkopplade, styrbara batterier ska det dessutom vara möjligt att minska Jägersros belastning på det övergripande elnätet när eleffektbehovet i samhället är som störst.

Fakta

Examensarbeten
• Hanna Olsson och Malin Rauhala har skrivit examensarbetet ”Hållbara energilösningar på framtida Jägersro hästcenter – dimensionering av solcellssystem och batterilager”
• Oskar Heimer har i skrivande stund inte presenterat sitt exjobb men kommer att göra det inom den närmaste tiden

Inspiration från Simris
• Konceptet för utvecklingen av det nya Jägersro är baserat på pilotprojektet i den skånska byn Simris, där Eon skapade Sveriges första lokala energisystem. Läs om det i Energi & Miljö 8/2018.

Annons