Nu är inte Mälarhöjdens gymnastikhall längre svår att nå. Genom AI styrs hallen med Stockholms stads styr- och övervakningssystem.

Gymnastikhallen styrs med AI

ARTIFICIELLT.

Med början i bland annat Mälarhöjdens gymnastikhall vill Stockholms stad styra sina fastigheter med artificiell intelligens.

Text: Mark Kretz • Foto: Peter Olofsson

Nu är inte Mälarhöjdens gymnastikhall längre svår att nå. Denna och en annan av Stockholms stads byggnader styrs med hjälp av artificiell intelligens, kopplad till stadens styr- och övervakningssystem.

Lösningen använder artificiell intelligens för att optimera värme, ventilation och energianvändning i byggnader och innebär ökad driftsäkerhet och mindre klimatavtryck.

I Stockholms stad pågår ett långsiktigt arbete som ska göra staden hållbar och innovativ. Som en del i detta ingår en digitaliseringsresa där stadens byggnader kopplas upp för att bli smartare och mer energieffektiva. Mälarhöjdens gymnastikhall och en fastighet vid Strömbron i Stockholm kopplas nu upp till det nya, AI-baserade fastighetssystemet. Projektet kommer att pågå under hela 2021.

Sedan tidigare är flera av Stockholms stads byggnader uppkopplade till Schneider Electrics fastighetssystem Ecostruxure Building Operation, bland annat Kulturhuset.

I den nya lösningen finns den digitala servicetjänsten Building Analytics från Schneider Electric och Myrspovens AI-teknik kopplad till plattformen för att övervaka, identifiera och prioritera avvikelser som leder till ineffektiv drift samt utbyta data i realtid och justera värden inom ett förinställt spann. Lösningen presenterar tydliga åtgärdsplaner som bidrar till att fastighetsförvaltningen blir driftsäker, energi- och kostnadseffektiv och säkerställer god komfort.

Lösningen driftsattes i byggnaderna i februari.

Tekniken är dock inte helt ny inom Stockholms stad. Det kommunägda fastighetsbolaget Sisab, som äger stadens skolor, har sedan drygt ett år implementerat Myrspovens AI-teknik i driftsystemet Solida.

Systemet som driftsattes i januari 2020 på 50 fastigheter har cirka 20 000 sensorer runt om i skolorna. Några resultat är att medeltemperaturen har ökat en grad och felanmälningarna minskat med 23 procent, samtidigt som energi användningen har minskat.

Att använda sensorer är dock inget nytt för Sisab, som sedan sju års tid använt dessa i fastigheterna för att i realtid kunna styra dem med styr- och övervakningssystemet Sol. Man noterade att det fanns en tröghet med att styra i realtid och AI-projektet Solida startades med syftet att söka efter teknik som tillåter att styra regleringen på ett smartare sätt. En miljon värden samlas in dagligen från temperaturmätarna och koldioxidsensorerna.

Solida var förra året också en av de tre finalisterna i Business Arena Tech Awards för mest innovativa fastighetsaktör och vann Framsteget, Stockholms stads pris för nyskapande.

En fördel är att det både tar hänsyn till yttre påverkan av klimatet och rörelsemönstret i skolorna, vilket gör att man bättre kan förutse belastningen i lokalerna och på det sättet styra mot korrekt klimat.

Dennis Wedin, bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholm, kommenterar AI-satsningen:

– Jag ser fram emot att den här nya AI-lösningen implementeras och att vi därmed effektiviserar vår fastighetsdrift. Detta samarbete med Schneider Electric hjälper oss i arbetet att få ned energianvändningen, minska klimatpåverkan och samtidigt optimera inomhuskomforten i stadens byggnader.

Annons