Annons
Foto: Atrium Ljungberg

Goda möten skapas i Formalinfabriken

Annons
PROJEKT.

Formalinfabriken på Nobelberget blir hjärtat i det nya bostadsområde som växer fram i Sickla, Nacka. Där blir det både kontor och mötesplatser för de boende i området.
Text: Maria Åslund

 

Från att ha varit ett gammalt industriområde, med många byggnader i rött tegel, har Sickla under många år genomgått en successiv förvandling. Bland annat har ett stort köpcentrum och kontor vuxit fram. Alla gamla byggnader har dock inte slagits ner för att ge plats åt det nya. På Nobelberget blir till exempel Formalinfabriken och Panncentralen kvar. – Vi har genomfört stora saneringsarbeten. Marken var förorenad, inte minst kring Panncentralen, berättar Joanna Berg, affärsutvecklingschef Bostad hos Atrium Ljungberg, som äger en stor del av fastigheterna i Sickla.

Från 1940-talet fram till 1990-talet pågick produktionen i Formalinfabriken. Sedan byggdes den om till kontor och laboratorium. 2017 lades verksamheten ned. Byggnaden räddades från rivning och ska nu bli den givna mötesplatsen för dem som bor på Nobelberget. Av 2 900 kvadratmeter blir ungefär 1 650 kontor. På bottenvåningen blir det restaurang och café, samt en yta som kan användas för utställningar eller byggas om till en scen för möten och kulturevenemang.

De första hyresgästerna har redan flyttat in. Byggnaden värms med fjärrvärme och är utrustad med FTX med variabel ventilation (VAV). – Vi har försökt att bygga så enkla system som möjligt för att minska kostnaderna och korta byggtiden. Vi utredde att återanvända kanalerna i Formalinfabriken, men det var fel storlekar och eftersom det dessutom varit ett labb där var det tveksamt om de var lämpliga att återanvända, säger projektledaren Robert Ervid, Atrium Ljungberg. Nu ska alltså Formalinfabriken bli en plats för gemenskap och aktivitet.
– En del av det speciella med den här byggnaden är att vi kommer att erbjuda ett fullt utrustat communitykök, som man kan boka för gemensamma middagar och andra aktiviteter, säger Joanna Berg. – Tanken är att byggnaden ska underlätta för möten mellan de boende i området och Formalinfabrikens hyresgäster.

500 bostäder kommer att byggas på Nobelberget, varav arbetena är igång för det första bostadskvarteret med 68 lägenheter. Atrium Ljungberg kommer att certifiera bostäderna enligt Miljöbyggnad silver. Nobelberget blir på sätt och vis en illustration av det framväxande miljömedvetandet i byggbranschen – från formalinbaserat lim till sunda byggmaterial. Panncentralen, med sin höga karaktäristiska skorsten, blir också kvar. Den byggs ut och blir det nya områdets förskola. Sickla är länken som kopplar samman Stockholm med Nacka. Om sju, åtta år kommer den nya tunnelbanelinjen att stå klar.

Annons