Annons
Minskade inköp av fjärrvärme och el för att energiförsörja Frölunda Torg har redan bidragit till ett minskat koldioxidutsläpp på cirka 190 ton årligen. Foto: Frölunda Torg

Geo Sol – positivt energiprojekt på Frölunda Torg

ENERGIFÖRSÖRJNING.

För drygt ett år sedan invigdes Geo Sol på köpcentret Frölunda Torg utanför Göteborg, och redan innan var Energi & Miljö på plats och skrev om projektet i nr 5 2019. Men, hur gick det sedan? Geo Sol är en stor investering i förnybar energi som försörjer Frölunda Torg med såväl kyla som värme. Och redan nu syns en tydlig positiv effekt.

– Minskade inköp av fjärrvärme och el för att energiförsörja fastigheten har redan bidragit till ett minskat koldioxidutsläpp på cirka 190 ton årligen, konstaterar en nöjd Henrik Pihlblad, teknisk chef för Frölunda Torg och ansvarig för projektet.

Ungefär 32 miljoner kronor användes till installation av solceller på taket till Frölunda Torg och en geoenergianläggning i källaren. Anläggningen, som alltså fick namnet Geo Sol, har nu producerat energi till fastigheten i ett år och en första utvärdering har kunnat ske. Första året sträcker sig från 1 augusti 2019 till 30 juli 2020 och jämförelsen sker med år 2018 då anläggningen ännu inte var aktiv.

Henrik Pihlblad, teknisk chef Frölunda Torg. Foto: Carina Gran

– Vi kan konstatera att Geo Sol levererar mycket bra mot de ingångsvärden som vi satte upp. De producerade energimängderna har faktiskt överstigit de projekterade och kostnadsbudgeten håller för investeringen, säger Henrik Pihlblad.

– Det finns många sätt att räkna på men detta är vår besparing jämfört med utsläpp från fjärrvärme samt el från vattenkraft. För att göra den besparingen kanske något mer relaterbar kan man säga att det ungefärligen motsvarar 1 189 flygresor från Göteborg till Barcelona ell: Carina Graner 570 000 timmar dammsugning eller 190 000 mjölkpaket, säger Henrik Pihlblad.

Det speciella med projektet ligger i själva kombinationen av systemen. Solcellerna på taket försörjer värmepumpar och kylmaskiner med elenergi och dessa ansluts till ett geolager i berget under fastigheten för energitillförsel och lagring av spillvärme. Därigenom kan man använda både solens och bergets förutsättningar över hela året.

Geo Sol är en del i ett långsiktigt hållbarhetsarbete på och kring Frölunda Torg som även inkluderar sociala projekt som Centrum Akademin, Fritidsbanken och Eldsjälar.

Peter Olofsson

Annons