Annons

FTX i miljonprogram gav nöjdare hyresgäster

Annons
FTX.

Sparad energi och nöjda hyresgäster. Det är de viktigaste resultaten från forskningsprojektet kring FTX i flerfamiljsområdet Kvinneby, Linköping.

- Vi har hittat en lösning som är bra för både den globala miljön och boendemiljön, säger Roland Thérus, som är drift- och förvaltningsansvarig på Riksbyggen.

Kvinneby är ett ganska typiskt bostadsområde från tiden för miljonprogrammet. Där har forskare från Lunds Tekniska Högskola under ett par år undersökt vilka fördelar FTX kan ha vid energirenoveringar av den här typen av bebyggelse.

Fyra flerfamiljshus jämförs i projektet. Två som tidigare hade ventilation med från- och tilluft och två med enbart frånluft.

Under uppvärmningssäsongen 2015 - 2016 gjordes noggranna mätningar av energi, temperatur, fukt och koldioxidhalt. Dessutom fick de boende svara på en enkät. Därefter installerades FTX i två av husen – ett av varje som tidigare hade F- respektive FT-ventilation. Inga andra energiåtgärder gjordes.

Vintern 2016 - 2017 gjordes nya mätningar samt en ny boendeenkät. Nu håller alla mätdata och boendeenkäter på att sammanställas och analyseras.

- Energibesparingen blev vad man kunde förvänta sig. I byggnaden som tidigare hade FT-ventilation gick energianvändningen ner med 41 kWh per kvadratmeter och år. Motsvarande resultat för byggnaden som enbart hade F-ventilation är 32 kWh, berättar Hans Bagge, universitetslektor i byggnadsfysik vid LTH, och som lett studien tillsammans med docent Dennis Johansson, avdelningschef för installationsteknik vid samma lärosäte. Medverkat har också doktoranden i byggnadsfysik Akram Abdul Hamid.

Skillnaden beror delvis på att de båda flerfamiljshusen innehåller olika typer av lägenheter. I det ena finns det enbart ”ettor” och därmed blir det större luftflöde i förhållande till boyta.

Mätvärdena kommer från mätutrustning som placerats både i lägenheter och centralt i byggnaderna.

- På taken finns solgivare för att vi ska kunna studera skillnad i energi och inneklimat under soliga respektive molniga dagar. Det ger större förståelse för byggnadens energianvändning, säger Hans Bagge.

Enligt Bagge och Johansson tyder också boendeenkäten på att FTX kan vara en bra satsning. Fler hyresgäster är nu mer nöjda med inneklimatet än tidigare. De uppger bland annat att drag, fukt och os från grannlägenheterna har minskat samt att de har bättre värmekomfort.

Men vad tycker då ägaren – Riksbyggen? FTX är känt för att vara en lösning som har lång återbetalningstid.

- Man kan säkert göra andra insatser, som har bättre pay-off. Men har man, liksom vi, en ventilationsanläggning som har uppnått sin tekniska livslängd, så är FTX ett bra alternativ, säger Roland Thérus.

- Genom den här studien har vi fått bra kunskap och ett arbetsverktyg för att utvärdera FTX för energibesparing. Värdet av ökad komfort och nöjda hyresgäster är inte lika lätt att räkna på, men väl så viktiga parametrar.

Studien i Kvinneby har gjorts på uppdrag av Sustainable Innovation i Sverige, inom ramen för E2B2.

Maria Åslund

Annons