Annons

Från förr: Mät invändig diameter

VVS-MUSEUM.

Mätinstrument från 1940–50-talet.

Instrumentet användes för att mäta invändiga diametern på rör och rördelar. Det stacks in i rör eller rördel och avståndet mellan benen avlästes på en måttstock.

Läs mer på sverigesvvsmuseum.se.

Annons