Annons
Det är populärt att träna i fotbollshallen i Sollentuna. En smart ventilationslösning värmer hallen snabbt och energieffektivt när dagens första träningspass inleds.

Fotbollshallen blir varm på en kvart

Annons
TEMA VENTILATION.

Vilket är det snabbaste sättet att värma en utkyld fotbollshall på vintern? I fotbollshallen i Sollentuna blev lösningen fyra jättelika don, som med en kastlängd på 16 meter förmår att värma hallen på en kvart.

Att kunna träna inomhus under vinterhalvåret är en dröm för många klubbar. I Sollentuna blev den förverkligad 2017 när den nya fotbollshallen invigdes i Norrvi ken. Den är en av ett tiotal fullstora inomhushallar i Sverige. Windefalk Ventilation och Energi fick uppdraget att projektera vvs- och styrinstallationerna.

Mikael Windefalk.

– Det var ett utmanande uppdrag. Sollentuna kommunfastigheter AB ville ha en låg driftkostnad och då är det inte tal om att värma med uteluft hela tiden, berättar Mikael Windefalk, som var projektledare.

Han tog hjälp av Anders Folkesten på Ramkvist VSB-konsult. Tillsammans började de projektera värme och ventilation i den drygt 7 800 kvadratmeter stora byggnaden, som i hallen är 18 meter i nock.

I fotbollshallen installerades fyra stora motoriserade tilluftsdon på 630 mm. De har en variabel kastlängd och spridningsbild, beroende på temperatur.

– Utgångspunkten var att använda luftburen värme via ett luftbehandlingsaggregat för att värma vistelsezonen i hallen när den används, men att det ska vara ren cirkulationsluft under obelastade tider, säger Mikael Windefalk. Lösningen blev att installera fyra stora motoriserade tilluftsdon på 630 millimeter. De har en variabel kastlängd och spridningsbild, beroende på vilken temperatur det är ute och inne.

Varje impuls skickar ut 5,5 kubilkmeter luft per sekund hela vägen från taket ner till konstgräset. Värmeeffekt är som mest 105 kW för hela hallen. Spridningsbilden förändras automatiskt med hallens temperatur. Ju större temperatur skillnad mellan hallen och tilluften, desto mer riktad impuls nedåt.

– Tack vare det kan vi nå börvärdet på 12 °C i vistelsezonen, förklarar Mikael Windefalk.

– Om hallen är varm sprider donen luften i sidled så att kylan faller ner. 

När hallen står släckt och inte används recirkuleras den uppvärmda luften. I samma stund som belysningen tänds går ventilationen med uppvärmd uteluft igång.

Sollentuna Kommunfastigheter har inte tagit ut några mätserier på temperaturen i hallen.

Carl-Henrik Johansson.

- Men eftersom vi inte har hört  några klagomål, har uppvärmningen förmodligen fungerat väldigt bra. Användarnas reaktioner brukar vara den bästa indikatorn på om något inte står rätt till, konstaterar Carl-Henrik Johansson, som är teknisk förvaltare för innemiljö och energifrågor.

– Nu har vi ju inte haft några riktigt kalla vintrar de senaste åren, så det återstår ju att se hur systemet fungerar då.

Carl-Henrik Johansson påpekar att det har funnits ett stort behov av att få träna fotboll på vintrarna. Hallen hyrs ut till olika klubbar, bland annat Sollentuna FK.

Intill hallen finns en utomhusplan samt fristående byggnader med omklädningsrum och fikarum.

Text: Maria Åslund
Foto: Fläkt Group, Sollentuna kommun, Widefalk och SKAB

Annons