Annons
Förra året brann det i Polarbröds bageri i Älvsbyn. Strax efter nyår beräknas produktionen vara i gång igen. Foto: Polarbröd

Första nya Polarbrödet snart bakat

POLARBRÖD.

I höst väntas de första brödkakorna sedan den stora branden för drygt ett år sedan komma ut ur ugnen i Polarbröds bageri i Älvsbyn.

– Det har gått otroligt fort att bygga den nya anläggningen, berättar fastighetschefen Jonas Holmgren.

TEXT: MIKAEL BERGLING

Sent på kvällen den 23 augusti började det brinna i Polarbröds bageri i Älvsbyn vid Pite älv i Norrbotten. Anläggningen, som byggts ut i omgångar sedan 1976, inrymde produktion, paketering, fryslager, kontor och personalutrymmen. Enligt den brandutredning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) senare gjorde startade branden i anslutning till en cirka tio meter lång så kallade tunnelugn där temperaturen kan vara upp till 500 grader.

Efter att ha gräddats i ugnen transporterades brödet normalt automatiskt in i en 50 meter lång svalbana högt uppe i produktionslokalen och därefter ner till en så kallad gyrofrys där det snabbt frystes ned.

– Det finns inga helt säkra uppgifter på vad som antänts i ugnen. Men sannolikt var det degrester och mjöl, och inte färska brödkakor, som börjat brinna och gått vidare in i svalbanan utan att någon upptäckte det. I svalbanan blåser man kalluft på brödet för att det ska svalna. Förmodligen fick elden fart då, säger Jonas Holmgren.

– För ett antal år sedan testade vi att med hjälp av växlare ta rätt på värmen som går ut från ugnarna. Men de ångorna innehöll alldeles för mycket socker med resultat att växlaren slutade fungera, säger fastighetschefen på Polarbröd, Jonas Holmgren. Foto: Privat

Efter att transportbandet antänts spred sig branden snabb via ventilationskanaler ut i produktionslokalen.

Trots släckningsförsök av både företagets egen personal och räddningstjänsten gick branden inte att stoppa. På bara några timmar brann stora delar av anläggningen ner.

Efter ungefär en månad började Polarbröd projektera återuppbyggnaden av en första etapp bestående av två byggnader.

– Det ena ska innehålla bageridelen och den andra lagerfrysen. Mellan dem byggs en så kallad skywalk.

Brödet produceras och paketeras i bageridelen innan det skickas i kartonger via skywalken till lagerfrysen där det ställs på pall och hålls fryst.

– Bageridelen är på två plan. Produktionsplanet är på 3 200 kvadratmeter och det övre planet med bland annat el- och vvs-installationer på cirka 2 500 kvadratmeter. Lagerfrysen är på cirka 3 500 kvadratmeter.

Det första spadtaget togs i slutet av januari i år. Efter några månader var golv, väggar och tak på plats. Senare i höst väntas de första bröden lämna ugnen. Strax efter jul och nyår beräknas produktionen vara i full gång.

– En viktig förklaring till att vi har kunnat arbeta så här fort är att det skulle invigas en ny produktionslinje i det gamla bageriet just när branden inträffade. Vi har i stor utsträckning kunnat återanvända ritningar och liknande från den linjen. Vi har dessutom arbetat med samma partners och projekterat efterhand som vi har byggt.

Jonas Holmgren berättar att de båda nya byggnaderna helsprinklas.

– Det är stort fokus på brandsäkerheten. En bit från bageriet har vi grävt ner en stor sprinklertank på 1 200 kubikmeter vatten och dragit fram ledningar från den.

I nästa etapp väntar ytterligare en utbyggnad för att ge plats för bland annat kontor, omklädningsrum och en eller ett par bagerilinjer till.

– Under tiden hyr vi in kontors- och omklädningsrumsmoduler.

Vad är det för uppvärmning i produktionslokalerna?

– Vi har indragen fjärrvärme. Men vi använder mycket kyla. Vår så kallade gyrofrys, som är en slags spiral som brödet går i under 30–45 minuter, håller minus 36 grader. I vår lagerfrys är det minus 24 grader. Vår kylanläggning ger ifrån sig mycket värme som vi antingen kan ta till vara eller blåsa bort. För oss är det viktigt med återvinning, så vi har valt att ta tillvara på den. Under produktionstid var vi i det gamla bageriet i princip självförsörjande på värme ner till en utomhustemperatur på minus 24 grader.

– Under lagerfrysen har vi markvärme och dubbla plattor. I den nedre plattan ligger det en slinga som vi pumpar tiogradigt vatten genom för att undvika permafrost. På den övre markplattan kör man truck.

Ger inte ugnarna som brödet bakas i ifrån sig värme som ni kan återvinna?

– För ett antal år sedan testade vi att med hjälp av växlare ta rätt på värmen som går ut från ugnarna. Men de ångorna innehöll alldeles för mycket socker med resultat att växlaren slutade fungera. Vi kommer att göra nya försök om vi hittar rätt teknik.

Fakta

Nya Polarbröd
• Tidplan: Januari–oktober 2021
• Byggherre: Polarbröd AB
• Generalentreprenör: Hellströms
• Projektör: Norconsult
• Kostnad: Hittills har företaget satsat drygt 400 miljoner kronor på det nya bageriet i Älvsbyn, varav 180 miljoner på processutrustning och 220 på byggnaden