Annons

Forskning med ess-märkt kyla

Annons
TEMA: FRAMTIDENS BYGGNADER

Utanför Lund pågår bygget av ESS, som ska bli en forskningsanläggning där materiens inre ska kunna undersökas. För att klara det krävs avancerad installationsutrustning.

Receptionen till bygget av European Spallation Source kan man höra en mängd olika europeiska språk. Det om något kan känneteckna att bygget är ett europeiskt prestigeprojekt.
Här kommer om några år världens mest kraftfulla så kallade spallationsanläggning att finnas. Årligen ska 3 000 forskare kunna undersöka en mängd olika material. Forskningsanläggningen, som ska bli 65 000 kvadratmeter stor, består av 22 byggnader, varav de största är själva målstationen och acceleratorn. Till det kommer ett antal hus som inrymmer bland annat värme och kylutrustning. För bygget av själva fastigheten står Skanska i samverkan med ESS.
Allt eftersom byggnader eller delar av byggnader blir klara överlämnas de till ESS som själva installerar den nödvändiga utrustningen i anläggningen.
Som underlag för projektering av de allmänna vvs-systemen finns i grunden kravdokument från ESS. Dessa har sedan arbetats in i en systemhandling.
Denna dokumentation består av ritningar, flödesscheman, AMA-baserade tekniska beskrivningar samt bland annat gränsdragningsritningar med avlämningspunkter för olika medier.
– Vi har till exempel i systemhandlingen reglerat antalet avlämningspunkter, till vilka verksamheten kan ansluta sin utrustning, säger Lars Sjöberg som är installationsledare på Skanska.

Foto: Peter Kroon

Läs mer i Energi & miljö nr 3-4!

Annons