Annons
Häng med! Det är nästan så att man måste sätta hjälmen på huvudet när man läser det senaste späckade numret av Energi & Miljö, menar chefredaktör Peter Olofsson.

Följ med på en resa över hela Sverige – och andra delar av världen

KLASSISKT.

I det här numret av Energi & Miljö rör vi oss kring några klassiska byggnader som Polarbröd i Älvsbyn, Stadshallen i Lund och Friskväderstorget i Göteborg. Vi besöker också det nya vattentornet i Helsingborg, tittar på Kraftringens mobila containrar i Lund, snackar solpaneler hos bostadsrättsföreningen Opalen och så tar vi med alla läsare till Finland och Chile! Och företaget Wayout visar sin mikrofabrik i Kungsträdgården i Stockholm.

Ett späckat nummer alltså.

Ett av Finlands största kommunala energibolag, Vantaan Energia, ska utveckla världens största värmeenergilagring i kommunen Vantaa i Finland. Det är Afry och YIT som tillsammans ska arbeta för att uppnå det som betraktas som en viktig milstolpe på vägen mot fossilfri energiproduktion. Jukka Toivonen, vd för bolaget berättar mer. Läs på sidan 24.

Centrum Paele i Danmark tillverkar energipålar som används som effektiv energiväxlare i jorden. Intressant teknik. Jordvärmeslangar gjuts in i pålar och motsvarar cirka 70 meter jordvärmeslang. Fördelen med energipålarna är att de även kan användas för kylning av fastigheter under varma perioder. Läs mer på sidan 25.

Maria Josefsson skrev sitt examensarbete vid Luleå tekniska universitet, och hon konstaterar att den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige är fjärrvärme. Med Sveriges klimat innebär det att många fjärrvärmenät har ett överskott av spillvärme under sommarhalvåret och ett underskott under vinterhalvåret. Termiska borrhålslager är ett sätt att ta vara på energin under sommaren och använda den under vintern. Läs på sidan 20.

Byggingenjörerna Martin Hed och Stina Walberg från Malmö universitet har skrivit om en studie i inomhusmiljö och behovet av ventilationskontroll. Deras examensarbete, som artikeln bygger på, visar att Boverkets uppställda luftomsättningskrav sällan uppnås i äldre småhus, men att relativ fuktighet och inomhustemperatur är inom ett acceptabelt intervall. Läs på sidan 36.

Trevlig läsning!

Peter Olofsson, chefredaktör
070-266 43 40 • peter.olofsson@energi-miljo.se