Annons

Fjärrvärmenät balanseras med hjälp av flerfamiljshus

Annons
Värme

I Ronneby fungerar 50 flerfamiljshus som energilager i fjärrvärmenätet. Ett system som bara har vinnare, menar Kristian Olsér, fastighetschef på Ronnebyhus.

Han har varit med om att förbereda det här projektet tillsammans med fjärrvärmeleverantören Ronneby Miljöteknik. Sedan i somras är det skarpt läge, där 50 flerfamiljshus från miljonprogrammet fungerar som värmelager. En tung byggnad, i betong eller sten, har en hög termisk tröghet. Även om värmen stängs av helt dröjer det innan det börjar kännas kyligt. Om
fjärrvärmeleverantören får styra värmen kan byggnaderna användas som energilager vid leveransstörningar och för att slippa starta dyra reservanläggningar.

– Ronneby Miljöteknik kan balansera cirka 1 MW i fyra till åtta timmar, när det är runt noll grader utomhus, berättar Kristian Olsér.

Läs mer i Energi & Miljö nr 2/2018.

Annons