Annons
Foto: Jan Lundmark

Finns inga ursäkter – våga ställa krav!

Annons
KRÖNIKA.

I Pias salong är man bara villig att pröva en produkt som är bättre för miljön än den som redan används. Jag önskar att fler byggherrar vågade göra som Pia, men i dag är ursäkterna många för att inte ställa hållbarhetskrav på det som entreprenörer, leverantörer och konsulter levererar. Våga ställa krav, uppmanar Anna Joelsson.

Min frisör Pia är en kvinna som vågar ställa krav. På ett ödmjukt sätt frågar hon alltid sina leverantörer hur borstarna är tillverkade, vilka ämnen som ingår i schampot och hur produkterna transporterats. Den som inte kan tillhandahålla den mest miljövänliga hårfärgen, eller helt enkelt inte kan lämna detaljerade svar, får lågmält men bestämt höra ett ”Nej tack, tyvärr.” I Pias salong är man bara villig att pröva en produkt som är bättre för miljön än den som redan används. Jag önskar att fler byggherrar vågade göra som Pia, men i dag är ursäkterna många för att inte ställa hållbarhetskrav på det som entreprenörer, leverantörer och konsulter levererar.

Klimatdeklarationer för byggnader kommer snart som ett lagkrav, eftersom branschen själv inte kommit på att efterfråga entreprenader och konstruktioner som levererar byggnader med låga CO2-utsläpp. Vi kommer säkert att få se ytterligare regleringar på klimat- och miljöområdet framöver, men vi har inte tid att vänta på fler lagkrav. Den svenska nationella färdplanen för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor har målet att vi ska uppnå klimatneutralitet senast 2045, för att kunna hålla jordens uppvärmning under 1,5 grader. För att lyckas med det måste vi uppnå betydande utsläppsminskningar redan inom de kommande fem åren.

Då känns en klimatdeklaration som inte träder i kraft förrän om två år, och som bara ställer krav på själva redovisningen av CO2 och inte på utsläppsnivåerna, nästan lite ynkligt. Vi i branschen behöver bestämma oss för om vi vill nå målet eller inte. Vill vi vara en del av lösningen? Vi kan inte vänta på att någon annan tar tag i saker och ting.

Flera kända studier visar att tydliga mål ger dubbelt så hög chans att lyckas jämfört med om man bara har vaga drömmar och önskningar. Och ytterligare flerfalt bättre lyckas de som skriver ner sina mål på papper istället för att låta de flyta omkring i huvudet. Ett tydligt mål verkar vara en förutsättning för att vi ska prioritera rätt och kunna följa våra framsteg. För att sedan förverkliga våra mål handlar det ofta om att ställa krav på eller efterfråga rätt saker från andra.

När Pia började efterfråga bra miljöval i hårbranschen fanns det inte många alternativ att välja på, medan leverantörerna i dag har anpassat sig. Det säger sig självt att aktörerna i byggbranschen också kommer att se till att kunna leva upp till betydligt högre klimatoch hållbarhetskrav, bara vi vågar efterfråga det. I projektet ”Klimatkrav till rimlig kostnad” arbetar Sveriges Allmännytta med målet att kunna ställa klimatkrav vid upphandling av nyproduktion.

Nio bostadsbolag har utsetts till testpiloter i projektet och när sedan övriga 164 allmännyttiga bostadsföretag som gått med i Allmännyttans klimatinitiativ följer efter är förhoppningsvis en ny rörelse igång. Har ditt företag tillräckligt högt ställda mål på nyproduktionen, och vilka krav – som verkligen kommer att göra skillnad – ställer du i nästa upphandling?

Anna Joelsson
Energikonsult vid Sweco Systems, Umeå

Annons