Annons

Fem gånger bättre än BBR:s krav

Annons
AKTUELLT PROJEKT.

Blivande psykiatribyggnaden i Umeå beräknas få extremt låg energianvändning: 23,5 kWh/kvm,år. Det är mindre än en femtedel av kravet i BBR.

Psykiatrin vid Umeå universitetssjukhus har funnits både på sjukhuset och på andra adresser i Umeå. Nu hamnar allt under ett tak. Det ger en samlad vård, samtidigt som patienterna får bättre möjligheter till utevistelse. För närvarande pågår bygget med att skapa 33 000 kvadratmeter för all psykiatrisk vård inom Region Västerbotten, inklusive rättspsykiatrisk vård. I lokalerna blir det också utrymmen för forskning och utveckling i samarbete med Umeå universitet.
– När allt samlas på sjukhusområdet uppfyller vi dessutom behovet av närhet till den somatiska akutsjukvården, säger regionens projektledare Gunilla Reinklou.

Byggnad 28, som den heter, blir fem våningar hög och ligger intill sjukhusparken. Den löser inte bara logistiska problem inom vården, utan blir även effektiv när det gäller energianvändningen. Energiprestandan beräknas till 23,5 kWh/kvm,år. Kravet i BBR är 127,3 kWh/kvm,år.
Bidragande orsaker till den låga energianvändningen är att byggnaden är välisolerad och i systemdesignen samverkar de olika teknikvalen för låg energianvändning och robust försörjning. På ventilationssidan är det VAV i alla rum, värmeåtervinning med plattvärmeväxlare och evaporativ kyla för att kapa effekttoppar. Dessutom har man borrat 44 hål för ett geoenergilager, som säsongsvis ska lagra värme och kyla.

En annan orsak till att byggnadens energiprestanda blir låg är att taken kommer att förses med solceller, som ska producera 4,7 kWh/kvm,år
– totalt 155 MWh på årsbasis. Även solfångare placeras på taken. Dessa ska sommartid ladda borrhålen med värme inför vintern. Regionens miljöpolicy föreskriver att nya byggnader i så stor utsträckning som möjligt ska välja förnybar el- och värmeproduktion. Det är inte utan stolthet som Gunilla Reinklou därför berättar om satsningen på solenergi och geoenergilagret:
– Det här systemet håller nere energianvändningen, men också andelen köpt energi, säger hon. – Solceller får enligt MSB inte placeras på sjukhusbyggnader med kritisk sjukhusvård, eftersom eventuella övertoner kan störa den tekniska utrustningen där. Därför passar det bra att göra den här typen av installation på byggnader där vi inte har den typen av vård.

Klimatskalet byggs med ett U-värde på 0,11 för väggarna och 0,8 för fönstren. Uppvärmningen sker via radiatorer.
– Även om vi till största delen kommer att lita till värmepumparna för uppvärmning, ansluts byggnaden även till fjärrvärme som en backup när det är riktigt kallt, säger Gunilla Reinklou. I den del som ska inhysa rättspsykiatrin blir det vandalsäkra installationer för till exempel don och belysning.
– Några rum är att betrakta som häkteslokaler och där är säkerheten ännu högre. Bland annat ska de som vistas där inte kunna hantera persiennerna, för att förhindra att de kan kommunicera med utsidan, förklarar Gunilla Reinklou.

Notan för den nya psykiatribyggnaden, med alla sina installationer, kommer att sluta på över en miljard kronor. Tack vare satsningen på klimatsmarta lösningar får regionen så kallade gröna lån, till lägre ränta, av Kommuninvest.
– Alla material som används i bygget ska dokumenteras utifrån Byggvarubedömningen. Ambitionen var att certifieras som Miljöbyggnad guld, men som det ser ut nu hamnar vi på nivå silver, eftersom det var några få punkter vi inte kunde klara, berättar Gunilla Reinklou.
I april 2022 ska Byggnad 28 stå klar för inflyttning. Tack vare satsningen på förnybar energi förväntas den spara utsläppsminskningar motsvarande 1 100 ton koldioxid ekvivalenter per år. Det motsvarar de årliga utsläppen från knappt 700 bilar.

Text: Maria Åslund Illustration: TM Arkitekter

Annons