Energisnålare hissresa med lång återbetalning

96 procent lägre energianvändning per hissresa. Det blev resultatet av ett hissbyte i en fastighet i Uppsala. 

När fastighetsbolaget Vasakronan bytte till modernare och säkrare hissar i ett par fastigheter i Uppsala fick de en hyfsad energibesparing på köpet. I den ena hissen, i ett tvåvåningshus vid Fyrisån, minskade energianvändningen per hissresa med 96 procent – från 55 Wattimmar till två wattimmar. I den andra fastigheten – ett niovåningshus nära centralstationen – minskade energianvändningen från sexton till fem wattimmar, alltså 70 procent, per resa. Hissarna som byttes ut var båda från mitten av 1970-talet. De nya hissarna är växellösa linhissar med plats för åtta respektive sex personer.
- Med tanke på att den ena gamla hissen var en hydraulhiss med dålig verkningsgrad så var vi inte förvånade över energibesparingen. Men det är ändå intressant att se vad modern teknik kan göra, säger Ulf Näslund, teknikchef hos Vasakronan i Uppsala.

Energibesparingen totalt blev 20 respektive 23 kilowattimmar per dag i hissarna. För det högre huset blir det maximalt 8 395 kWh under ett år. Eftersom en ny hiss kostar närmare 900 000 kronor blir återbetalningstiden, om man bara ser till energibesparingen för hissens lyftkraft, nästan 100 år.
- Men i en galleria där hissarna har väldigt tät trafik kan man få en mycket kortare avbetalningstid, säger Ulf Näslund.

Kanske minskar också soffpotatisens dåliga samvete något när han eller hon ratar trappan för tionde gången?
- Ja, man kan med gott samvete fortsätta åka hiss.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 2/2013 sidan 18

 

Annons