Annons
Alla installatörer samlade framför energilagercontainern i Saltsjö-Boo. Foto: Boo energi

Energilager i container i Saltsjö-Boo

KOSTNADSEFFEKTIVT.

Nacka utanför Stockholm blir fler samtidigt som efterfrågan på el ökar och de boende i området behöver tillgång till än mer eleffekt. Tillsammans med Fortum installerar Boo energi därför nu ett energilager på två megawatt.

TEXT: PETER OLOFSSON

Energilagret som nu installerats ryms i en container. Det består av 6 336 litiumjonbatterier med en effekt på två megawatt, som kan försörja drygt 200 villor under en timme en kall vinterdag. Detta beskriver hur ett energilager av denna storlek kan göra skillnad, menar Boo energi.

– Det energilager som tas i drift innebär en kostnadseffektiv lösning för att möta det växande behovet av eleffekt. Det pågår en utbyggnad av överföringskapaciteten i Stockholmsregionen men det dröjer innan den är på plats. Genom att redan nu investera i ett energilager kan vi bidra till att Saltsjö-Boos positiva utveckling inte motverkas av brist på eleffekt, säger Per Svenningsson, vd på Boo energi.

Detta är en del i arbetet för att klara av kommande effektökningar i den pågående elektrifieringen i samhället när antalet laddbara bilar ökar, samtidigt som hushållen blir fler. Energilagret gör att det går att hålla en fortsatt hög nivå på elleveransen och det är en viktig del för klimatmålen framåt.

– Ett energisystem behöver vara anpassat för att klara timmarna på året då behovet är som störst och kan hjälpa till och täcka upp när efterfrågan på el ökar. Det gör att det nu går att klara av effekttoppar utan att överskrida effektuttaget till det överliggande regionnätet, konstaterar Mats Persson på Fortum.

– När energilagret inte möter upp de lokala behoven kan vi även bidra med reglerkraft till regionen i stort. Det betyder att en investering som den här går att räkna hem relativt fort, samtidigt som det förbättrar leveranssäkerheten för både företag och hushåll, säger Nils-Peter Sundberg, som är elnätschef på Boo energi.