Annons
Therese Nehler har särskilt tittat på mervärden när tryckluftssystem renoveras och tätas. Foto: Alva Nehler

Energieffektiviseringar i industrin ger mervärde

Annons
AKTUELL FORSKNING.

Therese Nehler, Linköping, visar i en ny avhandling att energiinvesteringar i industrin ger många vinster utöver själva energibesparingen. Ett exempel kan vara effektivare användning av andra medier.

Industrin har blivit duktigare på att genomföra strukturerade energieffektiviseringar, med hjälp av systematisk energiledning. Utöver minskad energinota kan företagen också göra andra besparingar, som många gånger inte är helt uppenbara och inte syns i de första ekonomiska kalkylerna. Det här har Therese Nehler tittat närmare på.

Vilken typ av mervärden kan det handla om vid energiinvesteringar?
– Rent generellt kan man säga att många olika mervärden kan observeras i olika delar av företaget: Kopplat till drift och underhåll, arbetsmiljö, yttre miljö, minskat utsläpp och minskat avfall samt produktionsrelaterade mervärden som ökad kvalitet och ökad produktivitet.
– Genom att studera mervärden ur flera perspektiv synliggjordes även nya typer av mervärden. En enstaka energieffektiviserande åtgärd kan generera ett flertal mervärden av olika typ. Det fanns också samband mellan olika mervärden, det vill säga att ett mervärde gav upphov till ett flertal andra mervärden.

Kan du ge exempel på ett mervärde?
– Energi används i industrins processer – både själva produktionsprocessen och de processer som stödjer produktionen. Jag har framför allt ”grottat” ner mig i tryckluftsprocessen. Det är inte ovanligt att det pyser lite här och var i tryckluftssystemen. Att täta läckorna är ett sätt att energieffektivisera, men det leder också till förbättrad arbetsmiljö till följd av minskad bullernivå.

Finns det någon metod att beräkna det ekonomiska värdet av sidoeffekterna?
– Nej, det kan vara svårt att kvantifiera och mäta de här effekterna. Men mina resultat visar att det finns ett samband mellan energieffektivisering och mervärden. De företag jag har pratat med vet också att det finns sidoeffekter och noterar dessa.
– Mervärdena kan vara viktiga på andra vis, även om man inte kan sätta pengar på dem, som till exempel bättre och säkrare arbetsmiljö.
– Om man inte tar hänsyn till mervärden är risken stor att många energiinvesteringar inte framstår som lönsamma och inte blir genomförda – trots att det vore bra för både ekonomin och miljön. Därför är det viktigt att synliggöra mervärdena inför en investering.

Hur många och vilka typer av företag studerade du?
– Antalet företag har varierat mellan studierna. Främst har jag studerat stora och energiintensiva företag.

Maria Åslund

Annons