Annons

Energi & Miljö 90 år: Sphaerotilus!

Annons
Gunk.

1963 kunde man i vvs-tidningar stifta bekantskap med Gunk, en trådformig Sphaerotilusbakterie som lever i järnhaltiga vatten. (Ibland även hans kompis Bump.) Man kan läsa att ”den har förmåga att oxidera tvåvärt järn så att järnhydroxid fälles ut på bakteriens yta och i dess slemhölje”. Men, det effektiva vattenfiltret Cuno hindrar Gunk från att komma fram till tappkranar och förbrukningspunkter. Meddelar Apparatkemiska AB (AKA) i Stockholm. 

Annons