Annons

Eksjös nya sjukhus får en egen teknikvåning

Annons
Höglandssjukhuset i Eksjö

får en ny del som ska erbjuda modernare vård och ökad patientsäkerhet. Byggnaden ska stå färdig för inflyttning i februari 2020.

Det sju våningar höga huset är just nu under byggnad och installationerna pågår. Operations- och intensivvårdsklinikerna blir de största verksamheterna på de 29 000 tillkommande kvadratmeterna. En luftig och inbjudande entré med stora glasytor ska möta den framtida besökaren. Där kommer för övrigt café och restaurang att inrymmas. Byggnaden får förbindelse med sjukhusets äldre delar via en ljusgård.
I byggnaden finns också utrymme för sterilteknisk enhet, uppvakning och jourrum, liksom en barn- och ungdomsmedicinsk enhet, smärtmottagning, ortopedmottagning och vårdavdelning med 32 enkelrum, konferens- och utbildningslokaler, sjukhuskyrka, med mera. Att arbetsmiljön också blir bättre är förstås också ett viktigt skäl till att regionen beslutat om den stora investeringen. Moderna lokaler medger också ett effektivare arbetssätt och ökad produktion.
– De gamla lokalerna är från 60-talet och har gjort sitt, konstaterar byggprojektchef Thomas Svärd, Region Jönköpings län.

Gamla byggnader har rivits och ersätts av en högteknologisk byggnad, som bättre ska kunna tillgodose dagens krav på vård och patientsäkerhet samt minska smittrisken. Ventilationen i de nio nya operationssalarna kommer att bli LAFtak, det vill säga ett laminärt luftflöde ner mot operationsbordet och ska därmed minska risken för att partiklar och mikroorganismer kontaminerar operationsområdet. Och reningsgraden av ventilationsluften blir högre än tidigare.
– Eftersom vi bygger nytt har vi haft möjlighet att lägga ett teknikplan ovanför operationssalarna, med utrustning som betjänar varje sal, förklarar Thomas Svärd.
– Vi har haft Chalmers forskning kring högteknologiska sjukvårdsmiljöer som utgångspunkt för utformning av flöden över operationssalarna. Vi har precis byggt färdigt sju operationssalar i Värnamo med samma system och det fungerar mycket bra.

Läs hela artikeln i Energi & miljö nr 6-7!

ILLUSTRATION: WHITE

Annons