Annons
Text: Peter Olofsson Foto: FM Mattsson

Duschpanel med UV LEDteknik hindrar legionella

Annons
LEGIONELLA.

Ett samarbete mellan vattenreningsföretaget Watersprint och FM Mattsson har resulterat i en duschpanel som skyddar mot legionella. Effekten lär vara vetenskapligt bevisad – och det här är det mest effektiva sättet att minska risken för smittspridning, enligt de två företagen.

Legionella finns i många olika varianter, och kan orsaka alltifrån trötthet till lunginflammation, som i värs ta fall kan få dödlig utgång. Legionellabakterier förökar sig bäst i stillastående varmt vatten, till exempel i sportanläggningar, gymnastiksalar, sjukhus, hotell och liknande. Det går att dricka legionellavatten – det är själva inandningen av vattenångan som är smittsam.

– Legionella är lömska bakterier och ett problem som behöver tas på allvar. Därför är det otroligt positivt att vi nu har vetenskapliga bevis på att FM Mattssons duschpaneler tillsammans med vår UV LED-teknik verkligen gör skillnad, säger Pete Andersen som är vd på Lundaföretaget Watersprint.

Det här är en relativt ny teknologi, och därför menar Pete Andersen att Watersprint nu måste sprida kunskapen om fördelarna med panelerna som ett säkert och underhållsfritt skydd mot legionella. Enligt företagets vd har en studie nyligen genomförts av Lunds universitet och Malmö stad. Tre olika typer av legionella-prevention testades.

– Resultatet visade tydligt att kombinationen av FM Mattssons hygienspolning och Watersprints UV LED-rengöring gav det klart bästa resultatet, framför hetvattenspolning som är standard i dag, konstaterar Pete Andersen.

– En avgörande fördel är också att reningen sitter så nära duschhuvudet som fysiskt möjligt, detta eliminerar smittorisken maximalt.

FM Mattsson tillverkar duscharna med automatisk genomspolning med vatten i förebyggande syfte. Det är genomspolningen som reducerar risken för att gynna legionellatillväxt, och därmed reduceras bakterier i ledningarna. Vattenreningsföretaget Watersprint oskadliggör bakterierna i vattnet med sin UV LED-teknik. Reningen och spolningen sker automatiskt i duschpanelerna.

Det minskar även arbetsinsatsen för den tekniska personal som ansvarar för skötsel och underhåll på anläggningarna.

Frank Rälg, affärsutvecklare på FM Mattsson Mora Group:

– Malmö Stad fick ett mycket bättre värde på sina legionellaprover än vad de har haft tidigare. Även om de cirka 60 olika typerna av legionellabakterier är duschpanelens huvudsakliga fokus, håller den även alla andra bakterier i schack.

Annons