Annons
Don efter person från Svenska Fläktfabriken.

Don efter person

VVS-MUSEUM.

Ett luftdon - eller en väggventil - är ofta den enda detalj som syns av en ventilationsinstallation i bostaden. Detta är prototypen av ett don (ventil). Prototypen är tillverkad i trä och kom egentligen till av misstag. Den rörliga delen i ventilen som justerade flödet hamnade inte i centrum av ventilen. Det visade sig vara den optimala placeringen för luftflöde och ljud. Donet som blev Sveriges vanligaste tillverkades i plåt av Svenska Fläktfabriken under miljonprogrammets dagar.

Läs mer på sverigesvvsmuseum.se.

Foto: Sveriges VVS-museum

Annons