Annons

Trådlös mätning ger stor besparing

Annons
MÄTNING

Hyresbostäder i Norrköping har trådlös mätning av innetemperatur i nästan hälften av lägenheterna. Tekniken fungerar i stora drag bra och innebär en rejäl kostnadspress i jämförelse med trådburen mätteknik. Nu ska det mätas i alla lägenheter.

För tre år sedan berättade Energi & Miljö om Hyresbostäders installation av temperaturgivare i ett större bostadsområde i Norrköping. Med givare i varje lägenheter blev det möjligt att trimma bort övertemperaturer och få en bra kontroll av verkliga temperaturer. Dessa givare krävde tråd och installationskostnaden landade på i snitt 11 000 kronor per lägenhet.
Sedan dess har mättekniken utvecklats. Nu är det trådlösa givare som installeras i det befintliga bostadsbeståndet. Utan tråd har totalkostnaden per installerad givare krympt till 1 200-1 500 kronor, och då är insamlingsenheterna inkluderade.

De låga kostnaderna beror bland annat på att installation samordnas med andra besök.
-Vi monterar bara i samband med att vi måste gå in i lägenheterna av annan anledning, och då tar vi hjälp av entreprenören och monteringen tar bara en kort stund. Sedan beror det på hur många insamlingsenheter huset behöver. Kostnaden hamnar kring 1 200-1 500 kronor, uppger Niklas Sjöholm, projektledare vid energigruppen hos Hyresbostäder.
Så nu är det trådlöst på bred front. Bolaget har kommit ungefär halvvägs mot målet som är mätning i alla lägenheter.
Genom att följa inomhustemperaturerna får man flera möjligheter att optimera uppvärmningsenergin. Inte minst blir det lättare att hålla måltemperaturen 21 grader C.

Man har kunnat upptäcka stora variationer i temperaturer, och en del övertemperaturer som skruvats ned. I de värsta huset har det varit upp till 25 grader varmt. Hyresbostäder har dock inte beräknat energivinsten, fördelarna finns på ett annat plan.
-Största vinsten ligger i att vi direkt kan kolla temperaturen när hyresgästen ringer, vi slipper skicka en tekniker som ska in och mäta.
Under fjolåret hade Hyresbostäder många felanmälningar om värmeproblem. Det gav massor av extra arbete för att åka ut och mäta. Det finns alltså stora vinster i att kunna mäta temperatur utan besök i lägenheten.

De trådlösa givarna ska ha tio års drifttid på batteriet, enligt leverantören. Hittills har givarna varit pålitliga. I de fall man haft problem har det mer berott på hyresgästerna.
-Vi har bara haft någon enstaka givare som slutat fungera. En del har också varit felplacerade, nämner Niklas Sjöholm.
-Det finns hyresgäster som tagit bort givaren och lagt den i fönstret, eller som öppnat fönstren på vid gavel för att temperaturen ska sjunka. Men då vi kan se andra lägenhetstemperaturer och utesluta att en enda lägenhet kan skilja sig så mycket på grund av ett fel.

Att en enstaka lägenhetsgivare upphör fungera har lite betydelse, upplyser Niklas Sjöholm.
-Tempen i alla andra lägenheter i huset är ju synlig. Och vi kan köra huset även om flera givare slutar fungera, vi har ju många hus utan en enda givare.

I våras byttes insamlingsenheterna till en modernare version som ger utökade möjligheter att skicka vidare mätvärden till olika system.
-Enkelt förklarat så samlade insamlingsenheter på sig information, men den automatiska tömningen fungerade inte. Det uppstod en elektronisk förstoppning, säger Niklas Sjöholm och tillägger.
-De var ju nya enheter med barnsjukdom. Det var leverantörens problem, nu i höst verkar de ha kommit tillrätta med detta.
Det ska understrykas att temperaturmätningen inte har något att göra med IMD, individuell mätning och debitering mot hyresgäster. Men Hyresbostäder har IMD i en del av beståndet, då främst i nya byggen. Där har man valt trådbundna system, vilket bara ger en liten merkostnad då det görs i byggskedet. En orsak till trådad mätning vid IMD är att man vill ha ett mer beprövat och driftsäkert system.

Liknande erfarenheter av kostnadspress finns hos Lund Kommuns Fastighets AB, LKF. Där har man börjat införa trådlösa givare i det befintliga beståndet.
I ett ganska nytt projekt med 84 lägenheter blev den totala kostnaden drygt 1 000 kronor per lägenhet uppger Mats Olsson, VS-tekniker vid LKF.En mindre abonnemangskostnad tillkommer.
-Så nu närmar det sig nivån som vi siktade mot för några år sedan, menar Mats Olsson.
-Vi vill gärna pressa kostnaden ännu mer, så att vi kan sätta in givare där det saknas i beståndet.

Björn Åslund

Annons