Annons
Nicolaie Markocsan utnämndes i mars till professor. Vid en av metoderna han använder för att skapa ytskikt är arbetstemperaturen 20 000 grader. Foto: Pontus Corneliusson

Termisk sprutning kan ge rent vatten

Annons
FORSKNING

Nicolaie Markocsan, nyutnämnd professor vid Högskolan Väst, forskar på termisk sprutning. Med hjälp av tekniken kan man bland annat ”måla” insidan av en vattenanläggning för att rena vattnet.

Hur fungerar termisk sprutning?

- Enkelt uttryckt kan man säga att det handlar om att måla ett substrat med till exempel en keram eller en metall. Metoden medger att man snabbt kan belägga stora ytor. Till exempel är det möjligt att lägga en metallyta på en annan metall, även om metallerna normalt inte är kompatibla med varandra och ytorna kan bland annat göras extremt hårda och värmetåliga, förklarar Nicolaie Markocsan.

 - En av de metoder vi använder i vår forskning är plasmasprutning. Då matas en gas genom en ljusbåge och når väldigt höga temperaturer – upp till 20 000 grader. Gasen strömmar ut genom ett munstycke i form av en plasmastråle. I den injekterar man ett pulver av det material som ska läggas och sprutar det mot substratet.

- Nu har vi gått vidare och forskar även på beläggningar av nanomaterial. Beläggningarna har en helt ny mikrostruktur, som visar väldigt lovande egenskaper.

Du vill utvidga er forskning mot nya områden, kan du berätta mer?

- Bland annat tittar vi på möjligheten att belägga implantat med ett skikt av hydroxylapatit, som är den kalciumförening som är mest lik vår benvävnad. En del patienter tål inte titan och med det här skiktet skulle risken för avstötning kunna minska. Vi vill gå ett steg till och göra skikten antimikrobiella för att också minska risken för infektioner.

Ni undersöker också möjligheten att belägga vattenanläggningar med en fotokatalytisk yta för vattenrening. Vad innebär det?

- Då sprutar man ytan med ett fotokatalytiskt ämne. Titandioxid är ett av dessa. När titandioxiden exponeras för ljus bildas hydroxylradikaler, som dödar mikroorganismer. Man kan helt enkelt använda lampor som har den rätta våglängd som behövs för att aktivera ytan. Det bör också vara möjligt att använda fotokatalytiska reaktioner för att minska förekomsten av mikroorganismer i operationssalar och luftfilter.

Har ni några forskningsprojekt på gång kring fotokatalytisk rening?

- Förra året började vi göra experiment ”inhouse”, så vi har inget finansierat ännu. Men vi har ett samarbete med Indien, där det finns ett stort intresse för fotokatalytiska skikt. Vi fortsätter att göra egna experiment och vi tror mycket på metoden, eftersom termisk sprutning som metod lätt kan skalas upp till industriell nivå.

Maria Åslund

Annons