Annons

Stort test av effektiva blandare

Annons
SANITET

Hur bra är de energieffektivaste blandarna? Det testas just nu i fyra flerbostadshus i Borås.

De boende i fyra flerbostadshus i Borås har fått nya blandare ovanligt ofta den senaste tiden. De deltar i en studie som ska visa hur energieffektiva energimärkta blandare egentligen är, och hur de uppfattas av de som använder dem. Sara Jensen, Rise, leder projektet som påbörjades redan hösten 2015 genom att alla blandare byttes till likvärdiga standardblandare utan energiklassning. I november samma år påbörjades en åtta månader lång mätperiod.

- Vi mätte varm- och kallvatten på husnivå i totalt fem hus, med tjugo lägenheter i varje hus. Nu efter sommaren har vi bytt blandarna i fyra av husen mot energimärkta blandare i klass A och B, de högsta klasserna. Mätperiod två pågår nu, från november 2016 och åtta månader framåt, berättar hon.

Inte bara köks- och tvättställsblandare har bytts ut, utan även duscharmaturen. Sara Jensen har också inventerat vilka andra vattenförbrukare som kan tänkas finnas i lägenheterna, som tvätt- och diskmaskiner. Det är ändå svårt att få helt säkra resultat.

- Vi mäter på husnivå, vilket innebär att det kan skilja mycket beroende på vilka hyresgäster som bor där. Vi har valt ett område med låg frekvens på flyttar, men om vi har otur så byts kanske en pensionär ut mot en barnfamilj under mätperioden, säger hon.

Ett annat dilemma är att mätperioderna är på åtta månader, medan jämförbar statistik ofta omfattar en årsförbrukning.

Sara Jensen tittar inte bara på varm- och kallvattenanvändningen, utan gör även enkäter och intervjuer för att ta reda på hur de boende ser på blandarna. Förhoppningen är att resultaten från studien i Borås ska kunna användas av den SIS-kommitté som arbetar för att få de två svenska energiklassningsstandarderna att antas som europeisk standard.

Ingar Lindholm

Annons