Annons

Större risk för korrosion i nya värmesystem

KORROSION

Korrosion i slutna system för värme och kyla har blivit ett allt större problem. Blandade material och klämkopplingar uppges vara två orsaker.

Boven i dramat är framför allt närvaron av för mycket syrgas löst i vattnet, vilket är fallet med kranvatten.

- Förr sa man att svart vatten i systemet var ett tecken på att det var syrefritt. Då fyllde man på med kranvatten, eldade och luftade av systemet. Den syrgas som fanns kvar reagerade med materialet och vattnet blev svart. Men eftersom systemen var av kolstål och täta upphörde processen, tills man fyllde på nytt kranvatten, säger vd Thomas Carlsson, IWT Sverige.

- Tyvärr är kunskapen om ändamålsenligt vatten låg i fastighetsbranschen - till skillnad från industrin, som har lång erfarenhet av att arbeta med vattenkvalité.

Och de gamla kunskaperna fungerar inte på dagens installationer.

- I dag är materialen och metoderna andra än för 20 år sedan. Dels finns en blandning av material, vilket ger upphov till bimetallkorrosion, och dels används klämkopplingar, istället för att löda och svetsa delarna. Det blir inte diffusionstätt. En tredje orsak är att det används alltmer rör i plast. Plast är inte diffusionstätt, utan diffusionströgt. Det får till följd att syre tar sig kontinuerligt in i systemet, konstaterar Thomas Carlsson.

IWT har låtit Swerea Kimab utreda sambandet mellan vattenkvalité, korrosion och energianvändning. I juni i kom rapporten ”Slutna kyl- och värmesystem, inverkan av vattenkvalitén”.

Rapporten består dels av en sammanställning av befintlig litteratur och dels av en studie av fastigheten Pärllöken i Örebro. Det är ett relativt nybyggt flerfamiljshus, som tillhör Örebrobostäder. Redan efter två år fick fastigheten problem med korrosion i värmesystemet och rapporten redogör för hur det åtgärdades med den utrustning IWT installerade.

Det har inte gjorts någon svensk forskning på befintliga anläggningar, som visar att korrosion leder till ökad energianvändning. Dock finns internationella modeller som pekar på att så är fallet.

Rafael Ospino är regionchef för Waren International. Han arbetar också med problematiken kring korrosion och vattenkvalité:

- Lågtemperatursystem blir allt vanligare. I de miljöerna ökar risken för mikrobiell tillväxt och det räcker inte bara med att avlägsna syret ur vattnet. Då öppnar man istället för de anaeroba bakterierna, som är riktiga värstingar när det gäller korrosion, säger han.

- Ofta beror problemen på felaktiga driftsättningar, tror vi. Symptomen uppstår ju först efter några år och då är det omöjligt att bevisa att fel gjordes under entreprenaden.

Metoder finns för att förebygga korrosion. Man kommer långt genom att följa befintliga standarder. Det handlar om vattenbehandling, tekniska hjälpmedel och uppföljning.

- Många ger sig tyvärr bara på symptomen och skaffar till exempel magnetitfällor och filter. Då får de bort de korrosionsrester som kan fastna, men kvar är det korrosiva vattnet som fortsätter att äta på systemet, säger Thomas Carlsson.

Maria Åslund

Annons