Annons

Stor möjlighet spara energi i badhus

Annons
ENERGIEFFEKTIVISERING

Att spara energi i badhus är komplext, men en ny utredning pekar på stor besparingspotential.

De kommande åren kommer många av de cirka 450 offentliga badhusen i Sverige att renoveras eller rivas. Av en utredning som Beställargruppen Lokaler låtit göra är energianvändningen i de befintliga badhusen ofta över 500 kWh/kvadratmeter och år, vilket ger en energianvändning på totalt 0,8 TWh årligen.

Enligt utredningen – som kontaktat ett antal kommunala fastighetsägare och driftansvariga - är potentialen för energieffektivisering uppåt 30 procent.

I rapporten noteras att det sällan finns en koppling mellan antalet besökare, vattenrening och inneklimat. En förklaring är att de system som finns inte kan skilja på besökare till baddelen och till andra delar av byggnaden, exempelvis gym.

Här finns det möjlighet att spara enligt rapporten:

  • Frånluftsvärmeåtervinning
  • Effektiv avfuktning
  • Återvinning av processvatten
  • Energieffektiva pumpar, pumpstyrning och värmeåtervinning från pumpmotorer
  • Energieffektiv belysning
  • Värmeåtervinning av gråvatten
  • Bättre systemsyn för hela verksamheten och kringliggande verksamheter.

I en norsk undersökning, som har tagit in energistatistik för 43 badanläggningar, har forskaren Wolfgang Kampel, kommit fram liknande besparingsnivåer – cirka 28 procent. Enligt undersökningen har även anläggningen med lägst energianvändning potential för sparande.

Mark Kretz

Annons