Annons
Hela fasaden och taket har klätts in med solpaneler, med en teknik som inte ger upphov till köldbryggor. Om en panel slutar att fungera är den enkel att byta ut. Foto: Annika Söderlund

Miljonprogram blir passivhus

SOLENERGI

Kollektivhuset Stacken i Göteborg har renoverats till passivhusstandard – utan att hyrorna höjs.

Med isolering av klimatskalet och solceller som fasadbeklädnad ska kollektivhuset Stacken i Bergsjön, Göteborg, bli ett lönsamt renoverat passivhus.

- Det når vi bland annat genom att prioritera energibesparande renoveringar, framför generella, säger Zack Norwood, en av eldsjälarna i projektet. Han både bor i huset och forskar på Chalmers, inom förnybar energi och byggnadseffektivisering.

Att göra lönsamma passivhusrenoveringar i miljonprogrammet är svårt. Men de idéer som använts på Stacken visar att det kan gå. Detta trots att man valt att renovera enligt den tuffare europeiska passivhusstandarden CPH, från Passive House Institute.

Byggnaden, som värms med fjärrvärme, har renoverats stegvis sedan slutet av 2000-talet. Samtidigt har det specifika värmebehovet sänkts från 145 kWh/kvm, år till 15 kWh/kvm, år. De riktigt stora åtgärderna har gjorts under 2017, i huvudsak på klimatskalet.

Solcellerna bidrar också till projektets lönsamhet genom att generera ett netto som motsvarar fastighetsel och hushållsel.

- Solceller är inte mycket dyrare än någon annan fasadbeklädnad. Vi har monterat tunnfilmssolceller på alla ytterväggar och kristallina solceller på taket, utan att det blir några köldbryggor, berättar Zack Norwood.

Insatserna på klimatskalet har kostat 12 miljoner kronor. Dessutom har kooperativet satsat på bland annat behovsstyrning av ventilationen, nya spisfläktar och rörelsestyrd belysning.

Målet för de boende i kollektivhusets 35 lägenheter har varit att hyrorna inte ska höjas efter energirenoveringen.

- Det har vi uppnått. Energibesparingen motsvarar amorteringen, konstaterar Zack Norwood.

En tredjedel av investeringen är finansierad med stöd och bidrag, från bland andra Västra Götalandsregionen och Naturskyddsföreningen. Det bidrar till att göra renoveringen lönsam, men Zack Norwood påpekar att ett pilotprojekt också dras med högre kostnader:

- Metoden kommer att bli billigare, när byggföretagen blir vana med att i stor skala renovera gamla byggnader till passivhusstandard samt att använda solcellsteknik till fasad och tak, säger han.

Maria Åslund

Annons